Легалізація зайнятості населення

Версія для друкуВерсія для друку

Легалізація зайнятості населення. Гарантії населенню щодо добровільної праці, вибору або зміни професії та виду діяльності визначені в Конституції України, Кодексі законів про працю України, Законі України «Про зайнятість населення» та іншими нормативно-правовими актами. Так, відповідно до статті 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробити собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
На сьогодні залишаються актуальними такі проблемні явища, як «тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в конвертах»). Враховуючи складну економічну ситуацію люди не замислюються над договірними відносинами, а роботодавці зловживають цим. Основна причина такого негативного явища – ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів. А це, в свою чергу, призводить до зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу.
Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в такому разі:
-  фактичного допуску працівника  до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий  час у разі фактичного виконання  роботи впродовж повного  робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати  (винагороди)  без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування та податків – 30-кратному  розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент  виявлення порушення, за кожного  працівника, щодо якого скоєно  порушення (з 1 січня 2016р.- 41340грн., з 1 травня 2016р.- 43500грн., з 1 грудня 2016р. – 48000грн.);
-  порушення встановлених строків виплати заробітної плати  працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш  як за один місяць, виплата їх  не в повному обсязі –у трикратному розмірі  мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на момент виявлення  порушення (з 1 січня 2016р.- 4134 грн., з 1 травня 2016р.- 4350 грн., з 1 грудня 2016р. – 4800грн.);
-  недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці – у 10- кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо  якого скоєно порушення (з 1 січня 2016р.-13780 грн., з 1 травня 2016р.- 14500 грн., з 1 грудня – 16000грн.);
- недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання  обов’язків, передбачених законами України «Про військовий  обов’язок і військову службу», «Про  мобілізаційну підготовку та  мобілізацію», - у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 1 січня 2016р.- 13780грн., з 1 травня 2016р.-14500грн., з 1 грудня – 16000грн.);
- порушення інших вимог  трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – п’ятим ч.2 цієї статті, - в розмірі мінімальної  заробітної плати   (з 1 січня 2016р.- 1378 грн., з 1 травня 2016р.-1450грн., з 1 грудня 2016р. – 1600грн.).
На сьогодні в районі створена і діє Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  Одним із головних завдань Робочої групи є спостереження суб’єктів господарювання, з питань правильності оформлення трудових відносин з найманими працівниками, встановлення гарантій в оплаті праці    та виявлення прихованої зайнятості. За результатами спостереження Робоча група направляє матеріали для вжиття заходів реагування до територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області.
Тож, вкотре нагадуємо роботодавцям та громадянам, що незареєстрований належним чином працівник ризикує залишитися без права на отримання пільг та допомоги, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії. Адже лише утримані та сплачені до бюджету кошти із легального заробітку – це гарантований на державному рівні захист прав і законних інтересів кожної працюючої людини.

 

 

Наверх ↑