«Впровадження механізму ОВД підвищує рівень прозорості й дає можливість громадянам реагувати на порушення, допущені суб’єктами господарювання», – Євген Греков

Версія для друкуВерсія для друку

«Впровадження механізму ОВД підвищує рівень прозорості й дає можливість громадянам реагувати на порушення, допущені суб’єктами господарювання», – Євген Греков. На нараді в голови облдержадміністрації порушили питання здійснення оцінки впливу на довкілля й реалізації норм відповідного закону на території Полтавщини.

Процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) запроваджена в 2017 році, аби наблизити до європейських стандартів виконання Україною своїх зобов’язань у рамках угоди про асоціацію з ЄС, саме щодо контролю ступеня забруднення навколишнього середовища та забезпечення права громадян на безпечне довкілля. Процедура ОВД – інструмент, який використовується під час прийняття рішень, пов’язаних із санкціонуванням планованих проєктів, що можуть мати значний вплив на довкілля. Про це розповіла заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Галина Гажієнко.

«Із моменту отримання висновку з ОВД суб’єкт господарювання має п’ять років, аби одержати рішення про провадження планованої діяльності. Якщо останнє протягом зазначеного терміну не отримано, то висновок з ОВД втрачає силу, – зазначила Галина Гажієнко. – На Полтавщині найбільше замовлень на проведення ОВД надійшло від суб’єктів господарювання, що займаються промисловою розробкою родовищ із видобутку вуглеводнів. Це 36% від загальної кількості проведених процедур ОВД. 24 % виконані для суб’єктів господарювання, що займаються розробкою родовищ питного водопостачання, 6 % – для суб’єктів, які розроблять родовища корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, 6 % – для тих, які займаються розчисткою річок, 10 % – для тих, що зберігають продукти переробки викопного палива, 18 % – для суб’єктів, що займаються іншими видами діяльності. З огляду на аналіз здійснених процедур ОВД бачимо, що достатньо велика кількість із них вказує на значне навантаження на довкілля області. Тому впровадження європейських норм про оцінку впливу на довкілля, основним змістом яких є широке залучення громадськості для здійснення процедури ОВД, – невід’ємний механізм змусити суб’єктів господарювання вести соціально відповідальний бізнес та впроваджувати технології, дружні до довкілля».

Заступник голови облдержадміністрації Євген Греков зазначив, що в регіоні починає формуватися тенденція проведення процедур ОВД щодо діяльності, пов’язаної з проведенням зрошення земель.

«Бачимо, що на Полтавщині чимала частина процедур ОВД пов’язані з видобуванням вуглеводнів. Також спостерігаємо тенденцію поширення проведення процедур ОВД на діяльність, пов’язану з меліорацією земель. Засуха вплинула на врожайність культур. Вже бачимо результати. Це змушує суб’єктів сільськогосподарського виробництва застосовувати меліоративні заходи, тож вони розпочинають відповідні процедури з ОВД», – сказав Євген Греков.

Галина Гажієнко поінформувала, що оцінці впливу на довкілля підлягають дві категорії об’єктів. Перша – масштабні, що можуть мати значний вплив на довкілля і здоров’я населення, та ті, що ймовірно матимуть вплив у межах двох або більше областей, а також транскордонний вплив (дві або більше країн). Друга категорія – об’єкти, що матимуть вплив на довкілля в межах однієї області. Проведення процедури ОВД для першої категорії забезпечує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, для другої – Департамент екології та природних ресурсів ОДА.

«Із січня 2018-го по вересень 2020-го Департаментом розглянуто 140 повідомлень про плановану діяльність, із них 48 – за поточний рік. Після опрацювання спеціалісти внесли до Єдиного реєстру з ОВД 99 повідомлень. 41 повідомлення відхилене з різних причин. Основні з них – неправильно вказані дані про уповноважений орган, що видає висновок з ОВД, неправильно визначена категорія планованої діяльності, недопустимий формат повідомлення, – поінформувала Галина Гажієнко. – Розглянуті й внесені до реєстру 70 пакетів документів, із них 29 – за поточний рік. За період здійснення процедури з ОВД Департаментом проведено 64 громадські слухання. Зокрема, 25 з них – за 2020 рік. Розглянуті зауваження і пропозиції від різних громадських організацій та окремих громадян. Більша частина враховані при видачі Департаментом висновку з ОВД. Нині у зв’язку з карантинними обмеженнями з 17 липня 2020 року громадські слухання не проводяться. Натомість громадські обговорення планованої діяльності відбуваються у формі надання письмових зауважень і пропозицій, зокрема в електронному вигляді».

Галина Гажієнко розповіла, що Департаментом видано 62 висновки з ОВД та звіти з громадського обговорення. Зокрема, 32 – за 2020 рік. Також є 2 відмови у видачі висновку. Причина – надання суб’єктами господарювання недостовірних відомостей щодо планованої діяльності. Усі зазначені документи внесені до Єдиного реєстру з ОВД.

«Ця процедура додає прозорості в механізми початку провадження діяльності, яка може значно вплинути на екологічний стан регіону. Є відповідні звіти й вимоги. Вони прозорі. Розміщені у вільному доступі для громадян, громадських організацій. Є чіткий перелік видів діяльності, за якими має бути проведена процедура, – зазначив Євген Греков. – Впровадження механізму ОВД підвищує рівень прозорості й дає можливість громадянам реагувати на порушення, допущені суб’єктами господарювання, що ведуть відповідну діяльність. Після одержання висновку з оцінки впливу на довкілля, який розміщений у відкритому доступі, по суті будь-який громадянин, права чи інтереси якого порушуються, може звернутися до суду з вимогою про зупинення або взагалі заборону ведення цієї діяльності. За рішенням суду вона може бути зупинена. Доволі широко розповсюджена практика, коли Орхуська конвенція щодо залучення громадських організацій, громадян до здійснення моніторингу за екологічними проблемами регіону реалізується в судовій практиці».

Наверх ↑