42 ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ З КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                          Наказ Головного управління

                                                                                                          Держгеокадастру

                                                                                                          у Полтавській області

                                                                                                          14.11.2017 № 676

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ З державної статистичної звітності З КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ

(назва адміністративної послуги)

Відділ у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Семенівській РДА

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

38200, Полтавська обл., смт. Семенівка, вул. Незалежності, 44, к.107

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок – четвер – з 08-00 до 17-15

п’ятниця – з 08-00 до 16-00

обідня перерва: з 12-00 до 13-00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел.(факс) (05341)9-10-54

semenivka_cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про землеустрій”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р.            № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня          2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява суб’єкта звернення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява (форма заяви додається)*

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями у паперовій формі подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою.

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не визначено

14.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

16.

Примітка

 

 

 

 

Наверх ↑