АНАЛІЗ РЕАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації «Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального кориГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови

 Семенівської районної державної адміністрації

 «Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Семенівського району»

 

Цей аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Семенівської  райдержадміністрації «Про встановлення плати за участь у конкурсі з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Семенівського району» (далі – Розпорядження) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері матеріального забезпечення заходів з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, плати перевізниками за участь в конкурсі, відповідності проекту Розпорядження принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Головним розробником проекту Розпорядження є відділ агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  районної державної адміністрації.

 

І. Визначення проблеми

 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачено, що фінансування   проведення   конкурсу   здійснюється  органами виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів,  внесених  претендентами  як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Пунктом 58 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 визначено, що розмір  плати  за  участь   у   конкурсі   встановлюється організатором  на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян на дату подання заяви  про участь у конкурсі.

Пунктом 61 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 визначено, що затверджений  організатором  кошторис  є  підставою   для
визначення  суми,  яку  сплачує  перевізник-претендент за участь у
конкурсі.  У разі,  коли  сума  одержаних  від  перевізників-претендентів коштів   за   участь   у  конкурсі  менша,  ніж  сума,  передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде встановлено обґрунтовану плату на підставі кошторису витрат за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Семенівського району.

На даний час облдержадміністрацією розмір плати за участь у конкурсі не встановлено. Таким чином дане питання потребує вирішення.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

        

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

 

ні

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб'єкти

малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю розроблення проекту регуляторного акту є забезпечення вимог діючого законодавства в частині покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і встановлення обґрунтованого розміру плати перевізників за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

 

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття  даного регуляторного акту (відмова від регулювання). Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №  1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» встановлено обмеження щодо граничного рівня плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в розмірі 300  неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі. У цьому випадку з причини відсутності конкретної суми плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району можливий неоднаковий підхід до автоперевізників-претендентів щодо плати за участь у конкурсі, що може ставити їх у нерівні конкурсні умови. Є ризик виникнення корупційної складової, щодо неоднакового підходу до претендентів стосовно плати, а в результаті втрати довіри до влади.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження дозволить забезпечити на належному рівні  роботу конкурсної комісії з проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах, та покрити витрати, пов’язані з організацією підготовки і проведенням конкурсу.  

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Покриття всіх витрат, пов’язаних з проведенням конкурсу з перевезення пасажирів, крім того відсутність конкретної суми плати за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, може спричинити неоднаковий підхід до авто перевізників, що може поставити їх в нерівні конкурсні умови, в зв’язку з чим  знизиться довіра до влади і є можливість виникнення корупційної складової.

Альтернатива 2

Забезпечення організації проведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах за рахунок встановленої та внесеної обґрунтованої плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному приміському маршруті загального користування є обов’язковою умовою для участі у конкурсі.

Встановлення відповідності чинного законодавству на теперішній час. Прозорість проведення конкурсів, що, в свою чергу,  підвищує довіру до влади.

У разі, коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша, ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор. Витрати часу на розроблення та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з проведенням Конкурсу становить 1 година, а в грошовому еквіваленті
56,60 грн.

       

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро (ФОП)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

 

 

8

8

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100,0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Неоднаковий підхід щодо плати за участь у конкурсі, що може ставити в нерівні конкурсні умови перевізників претендентів. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість прийняти участь у конкурсі на рівних умовах.

Кошти, як плата для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, де згідно з М тестом плата становить

1591,61 грн. і 1 год для ознайомлення та виконанням вимог регулювання, що складає

56,60 грн.

               

Оскільки на території Семенівського району відсутні великі та середні підприємства – автоперевізники, сумарні витрати, які будуть виникати внаслідок дії Розпорядження, для таких суб’єктів господарювання не розраховуються.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал резуль-тативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

У разі не прийняття регуляторного акту неоднаковий підхід щодо плати за участь у конкурсі може ставити в нерівні конкурсні умови автоперевізників-претендентів, що не забезпечить досягнення поставленої мети та цілей.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акту задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно встановлення плати за участь у  конкурсі з розрахунку за кожний маршрут по одному об’єкту конкурсу.

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

У разі не прийняття регуляторного акту вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі не прийняття регуляторного акту для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд скарг авто перевізників-претендентів, покриття витрат, пов’язаних з проведенням конкурсу на перевезення пасажирів.

Для суб’єктів господарювання - неоднаковий підхід щодо плати за участь у конкурсі поставить їх у нерівні конкурсні умови.

У разі не прийняття регуляторного акту неоднаковий підхід щодо плати за участь у конкурсі може ставити в нерівні конкурсні умови автоперевізників-претендентів, що не забезпечить досягнення поставленої мети та цілей.

Альтернатива 2

У разі прийняття проекту акту, для держави вигода полягає в забезпеченні на належному рівні  роботу конкурсної комісії з проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників та покрити витрати, пов’язані з організацією підготовки і проведенням конкурсу. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, та за обґрунтований розмір плати, а це- можливість

здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків.

У разі прийняття проекту акту, держава (в особі райдержадміністрації) нестиме часткові витрати в разі, коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі буде менша, ніж сума, передбачена кошторисом - різницю оплачує райдержадміністрація, та витрати часу на розроблення та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з проведенням Конкурсу, що становить 1 годину, а в грошовому еквіва-ленті 56,60 грн.

Суб'єкти господа-рювання вноситимуть кошти, як плата для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, де згідно з М тестом плата становить

1591,61 грн. і 1 год  для ознайомлення та виконанням вимог регулювання, що складає

56,60 грн.

У разі прийняття акту, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: встановлено обґрунтований розмір плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на підставі кошторису, що в свою чергу забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення задекларованих цілей

Відсутні

Альтернатива 2

Досягнення цілей, а саме: покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу і встановлення обґрунтованого розміру плати перевізників за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

               

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою встановлення обґрунтованої плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які не виходять за межі території району, необхідно затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.2008 № 1081 розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі, тобто на час розробки проекту розпорядження – не більше 5100 грн.

Запропонований проектом розмір плати за участь у конкурсі за один маршрут становить 1190,00 грн.

Статті кошторису витрат, наведені у додатку до зазначеного розпорядження, відповідають пункту 60 Порядку.

Запропонована проектом плата за участь у конкурсі розрахована виходячи із запланованого проведення конкурсу за участю 18 членів конкурсного комітету, на якому будуть винесені маршрути загального користування приміського внутрішньорайонного сполучення.

Витрати на придбання канцелярських товарів, тарифів на відправку простої та замовленої кореспонденції, тарифів на обслуговування оргтехніки (заправку картриджів) розраховані з урахуванням діючих станом на 01.01.2019 року цін.

Крім того, кошторисом передбачені витрати на оплату опублікування у друкованих засобах інформації оголошень щодо умов конкурсу виходячи з фактичних даних, наданих редакцією газети «Вісник Семенівщини».

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

         Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

         Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежений конкретним терміном.

         Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства. 

        

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

         З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акту визначено наступні показники результативності.

         1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту.

Передбачається, що участь у конкурсах візьмуть 8 суб’єктів  підприємницької діяльності, переможцем буде визнано одного суб'єкта господарювання за кожним маршрутом загального користування приміського внутрішньорайонного  сполучення.

         2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта.

Передбачається, що загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання, складуть 1648,21 грн., до складу яких входять плата за участь у конкурсі, витрати часу на отримання інформації про Конкурс та його умови (згідно з М‑тестом).

         3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг – не зміниться.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

Проект Розпорядження розміщено на офіційному сайті Семенівської райдержадміністрації. Після прийняття Розпорядження його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

5. Кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками.

Передбачається укладення 5 договорів на маршрути загального користування приміського внутрішньорайонного  сполучення.

6. Кількість отриманих скарг на роботу автоперевізників – не передбачається.

 

         IX. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності дії регуляторного акту

         Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акту є суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезенням пасажирів.

         Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься відділом агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації на підставі статистичних даних, отриманих за результатами проведеного конкурсу, та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян – споживачів транспортних послуг, суб'єктів господарювання – надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб.

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено до дня набрання його чинності.

         Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акту. За результатами повторного відстеження буде можливість здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

 

 

 

Додаток 1 до аналізу

регуляторного впливу

проекту розпорядження

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з 21.01.2019 по 25.01.2019р.

Консультування було проведено при робочій зустрічі з суб'єктами господарювання, які на даний час здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень, а також у телефонному режимі з суб’єктами господарювання з метою визначення детального переліку процедур, грошових витрат та витрат часу, які понесуть автоперевізники – учасники конкурсу при виконанні регулювання. 

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі з суб’єктами господарювання

1

Отримано інформацію від СПД-перевізника про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення.

2.

Телефонні запити до суб’єктів господарювання

3

Уточнення процедур, здійснення яких необхідне для виконання регулювання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 8 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100%.

         Примітка: регулювання стосується суб’єктів малого                                                                                 підприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців, які матимуть намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Семенівського району Полтавської області.

         Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб'єктів підприємництва, з якими у попередні роки Полтавською облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадь-ження регулювання)

Періо-дичні

(за нас-тупний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнан-ня)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування облад-нання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури, в тому числі:

1190,0

0

1190,0

5.1.

Плата за участь у конкурсі згідно з проектом кошторису витрат.

Формула:

Оцінка вартості участі у конкурсі (до проекту кошторису включено витрати (з розрахунку на 1 суб'єкта господарювання) з розміщення інформації про проведення конкурсу в засобах масової інформації, організація приймання документів, перевірка достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, аналіз та оцінка відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету, доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів* кількість маршрутів

1190,0

0

1190,0

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

1190,0

0

1190,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

8

8

8

8

Сумарно, грн.

Примітка. Плата за участь у конкурсі згідно з проектом кошторису витрат здійснюють всі учасники конкурсу;

 

 

 

9520,00

 

 

9520,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм* кількість процедур на рік

 

12,57

-

12,57

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур

1,50 год*25,14 грн*5

188,55

-

188,55

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

201,12

-

201,12

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

8

8

8

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

1608,96

-

1608,96

                 

        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва Семенівської райдержадміністрації Полтавської області

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на дію одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпа-дають під дію про-цедури регулювання

Витрати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.*

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- розроблення та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

 

 

 

 

 

2,5 год.

 

 

 

 

 

1.5 год.

 

26,08 грн.(заробітна плата за місяць – 4173 грн., 20-робочих днів, 208,65 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 26,08 грн. за 1 годину)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1564,8

 

 

 

 

 

 

39,12

Разом за рік

*

*

*

*

1603,92

Сумарно за 5 р.

*

*

*

*

1603,92

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

9520,00 грн.

9520,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1608,96 грн.

1608,96грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання

11128,96 грн.

11128,96 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

1603,92

1603,92

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

12732,88 грн.

12732,88 грн.

 

 

 

Наверх ↑