Аналіз регуляторного акту

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Семенівської райдержадміністрації 

«Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку    дітей району

у 2018 році»

 

1. Визначення  та аналіз  проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Запорукою майбутнього кожної  держави  є здоров’я її  населення.

         Упродовж останніх років, як в області, так і в районі зберігається тенденція до погіршення  стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові  перевантаження, зокрема у шкільному віці,  призводить до порушення механізму  саморегуляції  фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей  хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.

Одним з найважливіших стратегічних завдань нашої держави  в забезпечені соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

         Цю проблему вдасться розв’язати  шляхом прийняття  розпорядження голови райдержадміністрації  «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році».

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основна ціль прийняття розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей району у 2018 році» полягає в забезпеченні основних прав людини на оздоровлення та відпочинок, організації повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків влітку 2018 року,  чіткому визначенні стратегічних напрямків у роботі та регулювання дій відділів, управлінь  закладів освіти та профспілкових колективів підприємств і організацій Семенівського району щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2018 року.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

         Альтернативними способами досягнення цілі є:

- не приймати запропонований проект розпорядження.

У цьому випадку не будуть визначені організаційні заходи, які покликані створити необхідні умови для  підготовки  проведення  оздоровчої кампанії, а також здійснення координації  оздоровлення  та відпочинку дітей району  влітку 2018 року.

– прийняття даного розпорядження (обраний спосіб) – забезпечує на належному рівні організацію літнього оздоровлення підростаючого покоління та відповідає Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого проекту розпорядження голови райдержадміністрації.

 

Даний  проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей району  у  2018 році» передбачає ряд механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, зокрема:

затвердження перспективної мережі оздоровчих закладів Семенівського району на літо 2018 року, оздоровлення дітей пільгових  категорій району;

створення Районного штабу з організації літнього оздоровлення та відпочинку  дітей району у 2018 році;

виділення для організації літнього оздоровлення в установленому порядку коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ,організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду для  здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;

залучення позабюджетних коштів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та коштів батьків;

розгляд питання про організацію оздоровлення дітей і підлітків влітку поточного року на засіданнях виконкомів селищної та сільських рад, координаційних рад;

забезпечення безперебійного постачання дитячим оздоровчим закладам необхідних продуктів харчування;

забезпечення під час літньої оздоровчої кампанії харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на суму не менше 25 грн.;

здійснення виконкомами місцевих рад оплати комунально-побутових послуг та використаної  закладами освіти в оздоровчий період електроенергії;

обладнання місць для купання, встановлення попереджувальних табличок в місцях, небезпечних для купання;

збезпечити підготовку спортивних майданчиків при загальноосвітніх навчальних закладах району для роботи у літній період під час проведення оздоровчої кампанії;

залучення до відпочинку, оздоровлення та зайнятості бездоглядних дітей і дітей  з девіантною поведінкою, учнів,  схильних до правопорушень;

забезпечення оздоровлення дітей-пільгових категорій району;

укомплектування оздоровчих закладів необхідними кадрами;

проведення навчання начальників та вихователів оздоровчих таборів;

переведення у літній період (90 днів) дитячих дошкільних закладів на оздоровчий режим роботи;

забезпечення оздоровчих закладів медичними аптечками;

виділення сільгосппідприємствами району всіх форм власності в необхідній кількості продуктів харчування для їдалень оздоровчих  закладів у населених пунктах;

забезпечення дитячих оздоровчих закладів високоякісними, виключно вітчизняного виробництва, продуктами харчування;

встановлення дієвого державного санітарного нагляду за підготовкою та роботою дитячих оздоровчих закладів;

здійснення безкоштовного надання послуг  дитячим оздоровчим закладам (лабораторні дослідження питної води, відкритих водойм, харчових продуктів, навчання працівників, паспортизація тощо); проведення профілактичних деззаходів – за мінімальними розцінками;

забезпечення якісного медичного обслуговування дітей і підлітків протягом літа 2018 року, безкоштовного обстеження медичними комісіями  працівників дитячих оздоровчих закладів;

проведення без стягнення плати обстеження оздоровчих закладів по виявленню вибухонебезпечних речовин та пристроїв;

організація постійного контролю за станом  громадського порядку в зонах дитячих оздоровчих закладів, перевірки технічного стану автотранспорту для перевезення  дітей;

забезпечення організації обстеження підводної частини та дна акваторії пляжів на наявність невідомих предметів;

забезпечення подачі електроенергії в місцях оздоровлення дітей та зниження тарифів на електроенергію;

забезпечення висвітлення підготовки та організації відпочинку, оздоровлення дітей, їх дозвілля, впровадження нових форм  і методів роботи в дитячих оздоровчих закладах.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого акта.

Синхронізація цілей щодо реалізації літнього оздоровлення може бути досягнута шляхом державного регулювання. В даному випадку це необхідність прийняття розпорядження голови райдержадміністрації ««Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році».

          Проект розпорядження голови райдержадміністрації дає чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється; дає змогу скоординувати роботу відділів, управлінь, закладів освіти  та профспілкових колективів підприємств і організацій щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2016 року.

         Для літнього оздоровлення задіяні здебільшого заклади, які не потребують додаткових витрат, готові до прийняття дітей.

         Процент охоплення дітей оздоровленням прямо пропорційний  видаткам місцевих рад,  додатковим залученим коштам. Позитивні відгуки суб’єктів господарювання на даний регуляторний акт дадуть змогу залучити якомога більшу кількість дітей до літнього оздоровлення, виконати Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 року №375-УІ.

6. Визначення очікуваних результатів  прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави внаслідок дії запропонованого акта.

Вигоди

Витрати

тис.грн

Сфера інтересів держави

 

Збільшення кількості дітей, охопленими  організаційними формами відпочинку та оздоровлення, в тому числі соціально незахищених категорій дітей, а сааме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних  сімей, талановитих і обдарованих дітей, дітей працівників бюджетної сфери.

на 3%

Кошти місцевого бюджету на відпочинок  та оздоровлення дітей шкільного віку влітку  2018 року.

 

414,8

Сфера інтересів субєктів господарювання

 

Удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення їх діяльності;

забезпечення високого рівня фахової підготовки правників оздоровчих закладів.

 

 

 

 

Кошти суб’єктів  господарювання на відпочинок та оздоровлення дітей шкільного віку влітку 2018 року:

підприємств, організацій різних форм власності;

кошти профспілок.

 

 

 

     260,0

 

 

Сфера інтересів населення

 

Урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих послуг.

 

 

 

 

 

Залучення позабюджетних коштів. а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та коштів батьків.

 

 

 

 

 В результаті проведеної роботи отримані досить вагомі аргументи на захист даного регулювання.

Висновок: державне регулювання шляхом прийняття розпорядження голови райдержадміністрації  «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році»  є доцільними та відповідає інтересам суспільства.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

 

Заклади оздоровлення в Семенівському районі створюються тимчасово, на час літніх канікул. А отже даний проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році» потрібний лише на час дії дитячих оздоровчих закладів. Тому він діє до моменту запровадження нового розпорядження голови райдержадміністрації.

Доцільно визначити строк чинності  розпорядження голови райдержадміністрації  «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році» до моменту впровадження  нового розпорядження голови райдержадміністрації.

8. Показники результативності  акта.

Набуття чинності акту державного регулювання  «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році» дасть змогу створити систему соціального захисту  неповнолітніх, забезпечити основні права людини на оздоровлення, відпочинок, організувати оздоровлення і відпочинок дітей і підлітків у 2018 році. Показники результативності даного розпорядження голови райдержадміністрації будуть визначені під час підсумків оздоровчої кампанії.

З метою відстеження результативності даного проекту розпорядження визначено наступні показники результативності:

- кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією літнього відпочинку та оздоровлення дітей (14 таборів з денним перебуванням, 1 позаміський дитячий оздоровчий табір);

- кількість дітей, яких планується забезпечити оздоровленням та відпочинком (796 дітей). Загальна кількість дітей шкільного віку на початок  року 1540 осіб;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або  фізичних осіб (середній).

Розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з підготовкою та проведенням літньої оздоровчої кампанії не зміниться.

Додаткові показники результативності проекту розпорядження голови райдержадміністрації:

- обсяг коштів, витрачених на  підготовку та проведення літньої оздоровчої кампанії 797,9 тис.грн. (414,8 тис. грн. – кошти районного бюджету; 123,1 тис.грн. – кошти обласного бюджету; 260,0 тис.грн. – залучені кошти);

- кількість скарг від населення з надання неякісних послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку району.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - середній: проект розміщено на офіційному сайті Семенівської райдержадміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане на офіційній веб-сторінці Семенівської райдержадміністрації (http://semenivka.adm-pl.gov.ua:8080/page/proekti-regulyatornih-rozporyadzhen), після прийняття проекту – розпорядження  буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

9. Відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту розпорядження  буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році» будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування або анкетування населення).

Відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей району  у  2018 році» буде здійснюватися шляхом проміжних та підсумкових узагальнень про організацію літнього оздоровлення, порівняння підсумків оздоровлення, відпочинку та зайнятості з минулорічними результатами, моніторингових досліджень відвідування учнями навчальних закладів.

Повторне відстеження буде здійснено у вересні 2018 року, у зв’язку з тим, що розпорядження діє тільки у літній період 2018 року.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом освіти, молоді та спорту Семенівської райдержадміністрації.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту розпорядження голови райдержадміністрації приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня публікації на офіційній веб-сторінці Семенівської райдержадміністрації (http://semenivka.adm-pl.gov.ua:8080/page/proekti-regulyatornih-rozporyadzhen) та «Громадське обговорення» (http://semenivka.adm-pl.gov.ua:8080/page/omadske-obgovorennya) за адресою: 38200, Полтавська область, с-ще Семенівка, вул. Незалежності,44, відділ освіти,  молоді та спорту  Семенівської райдержадміністрації  та телефоном:    91502. 

 

Начальник відділу освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації                                               Л.В.Лопата

 

Таран А.І.

 91-5-02

 

Наверх ↑