Антикорупційна програма Семенівського району на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 26.06.2017 

 

№ 224

 

Про затвердження антикорупційної

програми Семенівського району

на 2017 рік

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017роки» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2017 року №110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік»:

1. Затвердити антикорупційну програму Семенівського району на 2017 рік (далі – Програма), що додається.

2. Керівникам       структурних       підрозділів     райдержадміністрації

Гіріч Ж.П., Маркова Л.Л., Удовиченко І.А., Лопата Л.В., Хмельницький В.М.,  забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та протидії корупції.

3. Відповідальним виконавцям Програми про проведену роботу інформувати уповноважену особу з питань запобігання корупції райдержадміністрації (Недюха М.В.) до 1 липня, 1 жовтня 2017 року та 1 лютого 2018 року для подальшого узагальнення та інформування відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату  облдержадміністрації.

             4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

      Голова районної

      державної адміністрації                          підписано                   В.Федоренко

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                              

                                                                              Розпорядження голови районної

                                                               державної адміністрації

                                                       26.06.2017   №224

                                                                                

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  

Семенівського району на 2017 рік

 

Антикорупційна програма Семенівського району на 2017 рік                                       (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України , «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-                  2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року                      №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації                            засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».

Метою Програми є:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання і протидії корупції в районні державній адміністрації та її структурних підрозділах;

планування та координація діяльності районної державної адміністрації в процесі реалізації антикорупційної реформи;

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції.

Дія Програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з райдержадміністрацією.

Виконання розділів Програми є обов`язковими для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – виконавці) відповідно до їх повноважень.

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної  антикорупційної програми

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  (далі – Закон) та з метою реалізації державної політики з питань запобігання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням райдержадміністрацією проводяться антикорупційні заходи, а саме:

1. Впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.

1.1. Здійснювати періодичний розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегії, нарадах органу державної влади.

2. Створення ефективної системи фінансового контролю.

2.1. Забезпечити доведення до суб`єктів декларування  інформації про етапи системи подання електронних декларацій        осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та застосування окремих положень Закону  стосовно заходів фінансового контролю.

2.2. Проводити моніторинг е-декларацій шляхом пошуку та  перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному       веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство).

2.3. Своєчасно інформувати Агентство про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб`єктом декларування.

2.4. Забезпечити інформування Агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані суб`єкта декларування.

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

3.1. Встановити ефективний контроль за дотриманням законодавства  про конфлікт інтересів.

3.2. Вжити заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та  сриятливих умов для вчинення корупційних правопорушень               діяльності органу державної влади, сприяти їх усуненню відповідно до Закону.

3.3. Забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу корупційних ризиків, та статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні.

4. Впровадження превентивних заходів щодо запобігання корупції.

4.1. Проводити аналіз розпорядчих актів з метою відповідності їх до вимог Закону.

4.2. Встановити ефективний контроль за дотриманням  вимог Закону щодо заборони на одержання від фізичних, юридичних     осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

4.3. Проводити аудиторські перевірки з метою попередження корупційних проявів, пов`язаних з фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику.

4.4. Забезпечити, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності органу державної влади.

5. Здійснювати ефективну роботу з аналізу  звернень громадян на предмет зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням.

6.  Забезпечити функціонування спеціальних телефонних ліній, офіційних веб-сайтів, засобів електронного зв`язку з використанням можливостей для внесення громадянами повідомлень про корупцію і механізми збереження анонімності заявника та його захисту від переслідування.

7. Створення прозорої системи по добору кадрів та  забезпечення прозорості діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

7.1. Забезпечити якісний добір та розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об`єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов`язків і завдань. Проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

7.2. Забезпечити дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетентності та ефективності.

7.3. Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб - сторінок, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення районних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті.

7.4. Продовжити практику попереднього громадського обговорення суспільно важливих питань.

7.5. Забезпечити оприлюднення (публікацію) інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, причин, що їх породжують та умови, що їм сприяють

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  від 02.02.2017 № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації» та доручення голови райдержадміністрації в період з 20 березня по 25 березня 2017 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась посадовими  особами, апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, на які покладено виконання завдань з питань запобігання та протидії  корупції, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів.

Шляхом дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища об`єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання. При вивченні  та аналізі нормативно-правових актів та організаційно - розпорядчих документів об`єктів оцінки корупційних ризиків були визначені корупційні ризики (додаток 1).

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,   затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією (додаток 2).

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у  діяльності райдержадміністрації визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізації умов виникнення корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено звіт.

 

ІІІ. Заходи, щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації визначені заходи, щодо                         усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків (додаток 3).

 

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

1. Забезпечення участі відповідальних осіб, які здійснюють організацію та контроль за дотриманням антикорупційного законодавства України у навчанні та підвищенні кваліфікації з питань запобігання корупції серед державних службовців у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

2. Проведення тематичних семінарів для державних службовців органів виконавчої влади, працівників сільських, селищних рад з питань реалізації  антикорупційного законодавства згідно з планом роботи райдержадміністрації.

 

V. Процедури щодо моніторингу,

оцінки  виконання  та періодичного перегляду програм

 

1. Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою районної державної адміністрації.

2. Поточний моніторинг виконання Програми здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації.                  .

3. Виконавці програми до 1 липня, 1 жовтня 2017 року та 1 лютого 2018 року інформують про виконання відповідних заходів Програми уповноважену особу з питань запобігання корупції райдержадміністрації.

4. Уповноважена особа з питань запобігання корупції райдержадміністрації:

          здійснює аналіз статистичних даних у сфері запобігання корупції;

          забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;

         до 5 липня, 5 жовтня 2017 року та 5 лютого 2018 року інформує відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації про стан виконання Програми.

5. За результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення  змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства  України голові районної державної адміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду програми та затвердження її у новій редакції.

 

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним

та пов`язаним з корупцією правопорушенням заходи.

 

1. Проводити у загальноосвітніх та професійно-технічному навчальних закладах району антикорупційну інформаційно-просвітницьку роботу, у тому числі у формі зустрічей з працівниками спеціально-уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції, представниками громадських правозахисних організацій, з метою формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції, проводити моніторинги педагогічної та батьківської думки щодо корупційних проявів у цій сфері.

2. Періодично проводити соціологічні та аналітичні дослідження (опитування) стану корупції в районі з наступним обговоренням та оприлюдненням у ЗМІ.

3. Сприяти висвітленню в ефірі місцевого радіомовлення аудіороликів соціальної реклами антикорупційного спрямування, інформації про роботу державних органів у сфері запобігання корупції, виконання програм антикорупційного спрямування.

4. Сприяти запровадженню у закладах охорони здоров`я системи отримання благодійної допомоги виключно з власної ініціативи благодійників через спеціально відкриті рахунки у банківських установах та висвітлення на дошках-оголошень закладів охорони здоров`я інформацій про отримання і використання благодійної допомоги.

5. Забезпечити дотримання законодавства у сфері земельних відносин посадовими особами місцевих органів виконавчої влади.

6. Проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених району для виконання загальнодержавних програм.

7. Забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

8.  Здійснення контролю за використанням державного майна та бюджетних коштів з метою недопущення отримання державними службовцями незаконних доходів. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату

райдержадміністрації                          підписано                     Н.В.Підріз

 

ДолученняРозмір
dodatok_1_antikorprograma.doc46 КБ
dodatok_2_antikorprograma.doc44.5 КБ
dodatok_3_antikorprograma.doc50.5 КБ
Наверх ↑