ДОВІДКА про стан виконання районного бюджету за 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

Рішення двадцять третьої  позачергової  сесії районної ради сьомого скликання про затвердження районного бюджету на 2018 рік

Довідка про викоання бюджету за І півріччя 2018 року

План доходів без урахування міжбюджетних трансфертів  виконано за І півріччя 2018 року на  105,4%, у тому числі за загальним фондом  на  97,8 %., по загальному фонду недоотримано 485,5тис.грн по спеціальному фонду понадпланові   надходження склали 1712,8 тис. грн.

        До місцевих бюджетів надійшло податків, зборів та платежів  24030,5тис. грн., що менше на 6242,60 тис. грн. надходжень відповідного періоду минулого року.  Зменшення надходжень загального та спеціального фонду пояснюється приєднанням  4 сільських рад до складу Семенівської ОТГ та створенням  Оболонської ОТГ.

        В розрізі  податків та зборів, що надходять до загального фонду місцевих бюджетів планові показники  не виконано по податку з доходів фізичних осіб (100,8%), платі за оренду приміщень (45,8%), платі за адміністративні послуги(112,1%).
       
        Невиконання  дохідної частини бюджету загального фонду допущено по 9 сільських радах ( Біляківською -93,4,Василівською  -66,8, Горошинською-91,7, Криворудською -97,2,  Наріжанською-69,4,Очеретуватською – 65,1  Погребняківською -95,7, Пузирівською- 85,5,  Худоліївською -78,9 відсотка).
       
        Найкращі показники досягнуто  Жовтневою, Заїчинською та  Устимівською сільськими  радами, де виконання плану доходів загального фонду становить понад 116 відсотка.   

         Надходження податку та збору з доходів фізичних осіб становить 11465,1 тис.грн. або 100,8% від плану. В порівнянні з І півріччям  2017 року надійшло на  3140,2 тис. грн. менше  податку  по причині зменшення платників податку.

         Податку на майно в частині плати за землю надійшло 4820,5 тис. грн. (91,7% від плану). Порівняно з І півріччям 2017 року надходження зменшились на  2726,5 тис. грн. ( зменшення кількості платників податку)        Невиконані планові надходження плати за землю  по 10 сільських радах ( Біляківській, Василівській, Горошинській , Криворудській,  Наріжанській, Очеретуватській, Погребняківській, Пузирівській, Устимівській, Худоліївській )

         Єдиного податку надійшло 5057,0 тис.грн. (94,4% від плану). Порівняно з І півріччям  2017 року податку  надійшло менше на 627,8 тис. грн.     

         По спеціальному фонду (без урахування трансфертів з Державного бюджету) за І півріччя 2018 року надійшло 2098,7 тис.грн., із них 2059,6 тис.грн. власні надходження бюджетних установ.
       
        Слід зазначити, що саме робота із наповнення бюджету в першу чергу має прямий вплив на рівень фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та своєчасність фінансування видатків бюджету.

        Видатки  загального фонду  бюджету району за І півріччя 2018 року без урахування міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 110319,9 тис.грн., що на 7347,3 тис.грн., або на 6,2 %  менше порівняно з відповідним періодом  минулого року. 

        Протягом І півріччя 2018 року  були спрямовані на додаткові видатки вільні залишки коштів загального фонду сільських бюджетів в сумі 1736,6тис.грн. 

       У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків загального фонду становить:
- державне управління – 8382,0 тис.грн., або 7,5% від загального обсягу видатків;
- освіта – 26545,5 тис.грн., або  24,1 % від загального обсягу видатків;
- охорона здоров’я –13198,6,0 тис.грн., або  12,0 % від загального обсягу видатків;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 50199,8 тис.грн., або 45,5 % від загального обсягу видатків;
- культура і мистецтво – 3525,7 тис.грн., або 3,2 % від загального обсягу видатків;
- фізична культура і спорт –119,7 тис.грн., або 0,10 % від загального обсягу видатків.
- інші видатки – 1528,5 тис.грн. або 1,4 % від загального обсягу видатків.

     У структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери 92,4%, або  101971,3тис.грн.
 
    На захищені видатки спрямовано коштів загального фонду в обсязі 86210,5тис.грн., або 78,1 % від загального обсягу видатків, в тому числі на:
- оплату праці з нарахуваннями – 32,6 % ( 35932,5тис.грн.);
- продукти харчування –  0,27 % (307,3 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,6 % (2826,8 тис.грн.);
- соціальне забезпечення –  42,7 % (47143,9 тис.грн.).

      Бюджет району за показниками спеціального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів, виконано в сумі  4699,1тис.грн.  при річному  плані 8071,2 тис. грн., що становить 58,2 відсотка річного плану.              

              Станом на 01.07.2018 року відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

        Субвенції з державного бюджету:

           За І-е півріччя 2018 року з державного бюджету отримані субвенції на соціальний захист та соціальне забезпечення в загальній сумі 46559,3 тис.грн., що становить 90,6% до плану (51410,1 тис. грн.)
Освоєно субвенції на надання пільг та субсидій населенню за спожиті природний газ, електричну енергію, водопостачання та водовідведення в сумі 27759,0 тис. грн. (94,1% від плану). Виділені кошти направлені підприємствам (надавачам послуг) за отримані пільговими категоріями населення електричну енергію – 1850,2 тис. грн.., природний газ –25824,4 тис.грн., водопостачання та водовідведення –84,4 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року  становить 3837,5 тис.грн., за 1-е півріччя зменшилася на 5844,7 тис. грн.
Сума освоєної субвенції по наданню пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу склала 2090,3 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по цьому виду субвенцій  становить 2011,5тис.грн.
Касові видатки по наданню пільг з оплати зв»язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян  та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян склали 50,4 тис. грн..
Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 року становить 29,4 тис. грн. -  заборгованість державного бюджету 2015 року (відсутність кошторисних призначень).
Освоєна субвенція з виплати допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам у сумі 16173,5 тис. грн.
По цьому виду субвенції кредиторська заборгованість відсутня.
  На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та утримання будинків сімейного типу надійшло 532,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

        Враховуючи вище викладене головним розпорядникам:

        1. Забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

        2. Забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником
бюджетних коштів та обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів.

        3. Вжити заходів щодо збільшення обсягу коштів, що спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок власних надходжень до спеціального фонду.

         4. Продовжити роботу з оптимізації мережі, штатів і контингентів бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів  місцевих бюджетів.

          5. Дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни.

           Головам селища, сіл:

           1. Посилити бюджетну дисципліну щодо формування та виконання місцевих бюджетів.

           2. Провести аналіз тенденцій щодо наповнення доходної частини та залучення  додаткових джерел  надходжень до бюджету.

           3. Забезпечити щоденний контроль за станом надходження та використання бюджетних коштів.

           4. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, та недопущення будь-якої простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат.
  

Т.в.о.начальника
управління                                                                                О.А.Воліченко

Кобильченко Л.Ю. (05341) 91668

 

ДолученняРозмір
z2k_zved1.xls131 КБ
Наверх ↑