Функціональні повноваження Даценка

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            Розпорядження голови
                                                                            Семенівської районної
                                                                            державної адміністрації
                                                                            15.05.2017  №176

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
заступника голови районної державної адміністрації

 

Заступник  голови районної державної адміністрації

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,  розпоряджень голів обласної та районної  державних адміністрацій з питань  соціального забезпечення та соціального захисту населення, освіти, науки,  культури, фізичної культури, спорту і туризму, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, регіональної політики, преси та інформації, міжнаціональних, міжконфесійних відносин, з питань міграції населення, поновлення прав реабілітованих, закладів охорони здоров’я.
Контролює роботу з підготовки для розгляду та затвердження районною радою розділів проектів програм соціального і економічного розвитку району з питань, що належать до його компетенції, організовує контроль за їх виконанням.
Здійснює контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.
Вживає заходів щодо збереження закладів охорони здоров’я,  розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціального і  економічного розвитку.
Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
Координує організацію роботи відповідних закладів з надання населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.
Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагород за працю.
Контролює організацію соціального захисту працюючих, зайнятих на  роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць.
Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
Координує роботу щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та підтримки з боку держави.
Контролює виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з війської служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.
Контролює діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення і виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.
Контролює розробку і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.
Координує і контролює роботу щодо зміцнення і  розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них.
Координує роботу щодо працевлаштування інвалідів. Сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню, наданню протезно-ортопедичної допомоги і забезпеченню засобами пересування і реабілітації.
Контролює організацію надання населенню субсидій на житлово- комунальні послуги.
Координує виконання програм щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти,  культури, фізкультури, спорту та туризму, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.
Вживає заходів щодо забезпечення діяльності закладів освіти, культури,  фізкультури і спорту та розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.
Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.
Координує організацію роботи відповідних закладів з встановлення пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.
Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.
Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.
Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування.
Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.
Координує роботу з питань проведення виборів та референдумів, встановлених законом для виконавчої влади.
Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросподівання.
Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадських та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.
Координує організацію:
взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток регіону та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;
роз’яснення  та інформаційно-пропагандистського забезпечення процесу впровадження Конституції України, курсу реформ Президента України;
діяльності системи інформування населення про основні напрями державної політики;
контрпропагандистської діяльності, спрямованої на нейтралізацію психологічного впливу деструктивних політичних сил;
оперативного інформування облдержадміністрації з найбільш актуальних питань життя району;
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації;
підготовки та відзначення державних і професійних свят ( за профілем);
об’єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів;
залучення наукових, дослідницьких організацій, центрів, окремих фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень.
Координує роботу щодо складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних  послуг) райдержадміністрації
Глобинського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Полтавської області;
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань;
Хорольської міжрайонної виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
відділу культури, туризму та архіву райдержадміністрації;
сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації  апарату райдержадміністрації;
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
служби у справах дітей райдержадміністрації;
закладів охорони здоров’я;
засобів масової інформації.

Здійснює керівництво:
міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення при райдержадміністрації;
координаційною радою у справах дітей при райдержадміністрації;
комісією з питань призначення державної соціальної допомоги, субсидії;
районною координаційною радою з питань соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей;
громадською радою при Семенівській районній державній адміністрації;
координаційною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДУ;
спостережною комісією.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, творчих спілок і комісій, створених при райдержадміністрації за профілем.
Відповідає згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на колегіях райдержадміністрації. Подає у встановленому порядку пропозиції до перспективного і поточних планів роботи районної державної адміністрації та порядку денного нарад у голови районної державної адміністрації.
Візує розпорядження голови райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.
Виконує інші повноваження за дорученням голови районної державної адміністрації.
Має право підпису на фінансових документах у разі відсутності першого  заступника голови райдержадміністрації,  а також на фірмовому бланку з питань, що належать до його компетенції.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                      Н.Дондоха

 

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови
                                                                          Семенівської районної
                                                                          державної адміністрації
                                                                          15.05.2017    № 176

 

ПОРЯДОК
заміщення виконання повноважень голови, першого заступника,
заступника голови районної державної адміністрації у разі їх відсутності

Посада

Хто заміщає

Голова районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           Н.Дондоха

Наверх ↑