ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ голови районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження голови
                                                                         Семенівської районної
                                                                         державної адміністрації
                                                                         15.05.2017  №176

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації.
Очолює райдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.
Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
Одноосібно видає розпорядження.
Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями. Видає розпорядження про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Затверджує:
структуру райдержадміністрації, утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства відділи, сектори, служби та інші її підрозділи;
штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації.
Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад їх керівників. Порушує перед обласними органами  виконавчої влади вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.
Подає на розгляд районної  ради проект бюджету та програму соціально-економічного розвитку району, організовує виконання бюджету та затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.
У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.
Забезпечує:
виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території, укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
виконання законодавства про військовий обов`язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;
своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки.
Розглядає та подає у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.
Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадських та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.
Контролює здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району
У межах повноважень, передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.
Оголошує зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій.
Організовує роботу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації. У межах своїх повноважень сприяє залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій підприємствами, установами та організаціями різних форм  власності.
Координує заходи щодо:
організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування, вносить пропозиції щодо надання дозволу на право користування каналами мовлення.
Відповідає за організацію роботи з профілактики корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування району.

Координує організацію щодо: 
взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об`єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток району та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;
оперативного інформування облдержадміністрації з найбільш актуальних питань життя району;
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації;
підготовки та відзначення державних і професійних свят;
об`єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів;
залучення наукових, дослідницьких організацій, центрів, окремих фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень.
Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.
При необхідності, утворює для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції, персональний та посадовий склад.
Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури;
фінансового управління райдержадміністрації;
відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;
сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;
сектору контролю апарату райдержадміністрації.

            У межах своїх повноважень  координує діяльність з
Семенівським відділенням Хорольського  відділу поліції головного  управління національної поліції в Полтавській області;
Семенівським відділенням Хорольської ОДПІ  ГУ Міндоходів у Полтавській області;
Семенівським районним військовим комісаріатом;
управлінням Державної казначейської служби України у Семенівському районі.

Забезпечує зв’язок з
Лубенською місцевою прокуратурою.

            Здійснює керівництво:
колегією райдержадміністрації;
районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації;
районною робочою групою з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення;
комісією з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;
робочою групою з питань вивчення причин безприбуткової діяльності суб’єктів господарювання району та шляхів її зменшення;
районною комісією з питань економії енергоресурсів та  контролю за розрахунками бюджетних організацій за спожиті енергоносії при районній державній адміністрації.
 

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                      Н.Дондоха

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                Розпорядження голови
                                                                                                Семенівської районної
                                                                                                державної адміністрації
                                                                                                15.05.2017    № 176

 

ПОРЯДОК
заміщення виконання повноважень голови, першого заступника,
заступника голови районної державної адміністрації у разі їх відсутності

Посада

Хто заміщає

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                           Н.Дондоха

Наверх ↑