Функціональні повноваження Недюхи

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                      Розпорядження голови
                                                                                      Семенівської районної
                                                                                      державної адміністрації
                                                                                      15.05.2017  №176

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
першого  заступника голови районної державної адміністрації

 
Перший заступник голови районної державної адміністрації

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань економіки, фінансів та споживчого ринку, торгівлі, підприємництва, роботи хлібопекарських підприємств, промисловості, агропромислового, паливно-енергетичного комплексів, надзвичайних ситуацій, транспорту, зв'язку, будівництва, інвестицій, житлово-комунального господарства, приватизації та управління майном, інфраструктури, екології та природних ресурсів.
  За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та  організаціями у районі та за його межами, контролює і координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації у межах своїх функціональних повноважень.

Координує організацію роботи з:
виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її реалізації та подальшої переробки підприємствами різних форм власності: сільськогосподарськими, фермерськими та особистими господарствами населення, цукровими заводами, молоко- та м’ясопереробними підприємствами тощо;
проведення реформування земельних та майнових відносин;
розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві;
складання планів і розрахунків до програм соціального та економічного розвитку району у підвідомчій галузі;
вирішення в установленому законодавством порядку питань приватизації земель, їх вилучення для державних та інших потреб;
здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації.
Контролює розробку планів використання природних ресурсів.
Здійснює контроль за діяльністю товаровиробників щодо додержання ними стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з якістю та сертифікацією продукції.
Контролює організацію робіт щодо забезпечення населення паливом, використання природних ресурсів, охорони надр, атмосферного повітря, додержання правил технічної експлуатації транспорту, дорожнього руху.
Розглядає і погоджує пропозиції щодо розміщення, спеціалізації, розвитку та реконструкції підприємств. Відповідно до розподілу обов’язків вносить пропозиції до відповідних органів управління та контролює виконання прийнятих з цих питань рішень.
Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об’єктів промисловості, транспорту, енергетики, що перебувають у спільній власності територіальних громад району.
Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи  паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання  всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.
Здійснює державний контроль за використанням природних ресурсів та енергозбереженням, за збиранням, утилізацією і захороненням промислових та безхазяйних відходів, за дотриманням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією.
Координує роботу щодо організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, радіомовлення, телебачення, транспорту, незалежно від форм власності.
Координує діяльність всіх ланок системи науково-технічного прогресу.
Сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково- технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних енергозберігаючих технологій, підвищенню технічного рівня та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва.
Організовує роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій.
Узгоджує питання про відведення для потреб оборони земельних ділянок, службових приміщень, здійснює контроль за їх використанням.
Сприяє зовнішньоекономічним  зв’язкам підприємств, установ та  організацій, незалежно від форм власності.
Координує роботу зовнішньоекономічної діяльності у межах повноважень.
Організовує та контролює роботу з питань виставкової діяльності.
Організовує державний контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо роботи з раціонального використання та охорони земель, лісів, води, додержання ветеринарних правил.
У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.
Забезпечує  моніторинг за додержанням правил благоустрою.
Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань щодо:
затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи;
визначення території, вибору і надання землі для містобудівних потреб;
організації будівництва і ремонту житлових об’єктів, об’єктів комунальної власності Семенівської районної ради;
організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, збереження житлового фонду;
забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування  та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних програм забудови населених пунктів, затвердження містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією;
підготовки та відзначення професійних свят (за профілем).

Координує підготовку пропозицій райдержадміністрації власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави.
Координує роботу з:
управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;
створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
організації збирання та утилізації побутових відходів;
призову громадян на дійсну військову службу та контролює діяльність районної призовної комісії;
підготовки для розгляду та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району, організації контролю за їх виконанням;
складання і подання на затвердження районної ради проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання, підготовки звіту про його виконання;
розробки пропозицій фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції для державних потреб, яка підлягає продажу, за рахунок державного бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.
Забезпечує координацію і контроль у межах повноважень за якісним  обслуговуванням населення підприємствами, установами та організаціями, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від форм власності, додержанням ними правил торгівлі, законодавства про захист прав споживачів
Контролює роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення.
Організовує роботу щодо контролю за дотриманням законодавства підприємствами і організаціями, що  ведуть торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Координує роботу місцевих ринків та дотримання правил торгівлі на них, забезпечує організацію та проведення виставок, торговельних ярмарків.
Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, сприяє підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню.

Здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліком та звітністю, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, своєчасною і в повному обсязі сплатою податків та платежів до бюджетів усіх рівнів.
З метою забезпечення виконання показників бюджетів всіх рівнів, координує роботу щодо правильного розподілу бюджетних коштів.
Вирішує в установленому порядку питання забезпечення службовими приміщеннями державних установ та організацій.
Контролює здійснення делегованих районною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад.
Координує діяльність щодо управління майном інших суб’єктів права власності у разі передачі його в установленому порядку.
Координує розробку та організацію виконання перспективних та поточних районних програм зайнятості та використання трудових  ресурсів.
Контролює проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Координує заходи щодо виявлення та протидії корупції. Є уповноваженою особою з питань запобігання корупції.
Координує діяльність райдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.
Координує визначення доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності.
Координує роботу відповідних органів місцевого самоврядування щодо створення спеціальних ( вільних ) економічних зон, зміни статусу на території цих зон.
За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує здійснення в районі заходів щодо реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин, європейської та євроатлантичної інтеграції України.
За дорученням голови райдержадміністрації, у межах своїх повноважень, координує та контролює діяльність щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
Організовує роботу щодо взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, контролює виконання ними повноважень, делегованих відповідними радами.
Контролює виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для потреб національної економіки України в особливий період підприємствами і організаціями району.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
фінансового управління;
районного центру зайнятості;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;
відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури;
відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації;
сектору державної реєстрації;
сектору агропромислового розвитку райдержадміністрації;
управління Держпродспоживслужби  в Семенівському районі Полтавській області;
відділу у Семенівському районі  ГУ Держгеокадастру у Полтавській області;
підприємств автомобільного, залізничного транспорту;
підприємств електро та поштового зв’язку;
Семенівського районного сектору управління ДС НС у Полтавській області;
Семенівської філії ПАТ  «Полтаваобленерго»;
Семенівського району газопостачання ПАТ «Кременчукгаз»;
підприємств різних форм власності, які здійснюють заготівлю та збереження продукції сільськогосподарського виробництва з метою її подальшої переробки та реалізації, забезпечують сільгосптоваровиробників матеріально-технічними ресурсами, є одержувачами бюджетних коштів та працюють за державними програмами.

Координує та контролює разом з органами місцевої влади роботу ринків та дотримання правил торгівлі на них.
Контролює роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення.
Організовує та контролює роботу з питань виставкової та ярмаркової діяльності.
Забезпечує координацію роботи банківських установ району.
Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.
У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.

Здійснює керівництво:
надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній державній адміністрації;
районною комісією з організації вирішення майнових питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки;
місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
постійно діючою комісією з організації контролю виконання основних галузевих повноважень районною державною адміністрацією;      
радою з питань безпечної життєдіяльності населення при райдержадміністрації;
комісією з питань виконання плану дій з гігієни довкілля при райдержадміністрації;
районною координаційною радою з питань безпеки дорожнього руху;
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
районною евакуаційною комісією;
конкурсною комісією на зайняття вакантних посад державної служби в Семенівській районній державній адміністрації;
районною призовною комісією.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, творчих спілок і комісій, створених при райдержадміністрації за профілем.
Відповідає згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на колегіях райдержадміністрації. Подає у встановленому порядку пропозиції до перспективного і поточних планів роботи районної державної адміністрації та порядку денного нарад у голови районної державної адміністрації.
Візує усі розпорядження голови райдержадміністрації.
Виконує інші повноваження за дорученням голови районної державної адміністрації.
Має право підпису на фінансових документах, а також на фірмовому бланку з питань, що належать до його компетенції.

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Розпорядження голови
                                                                                                          Семенівської районної
                                                                                                          державної адміністрації
                                                                                                          15.05.2017    № 176

 

ПОРЯДОК
заміщення виконання повноважень голови, першого заступника,
заступника голови районної державної адміністрації у разі їх відсутності

Посада

Хто заміщає

Голова районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

 

Наверх ↑