Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником інформації

Версія для друкуВерсія для друку

 

http://data.gov.ua/passport/7e2e18d6-f141-4a31-9f8f-3cc2b01fa0b6

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про систему обліку та види інформації, яка зберігається в апараті Семенівської районної державної адміністрації.

Реєстрація документів в Семенівській районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та Інструкції з діловодства райдержадміністрації.

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. В аппараті райдержадміністрації функціонує система автоматизації діловодства та документообігу (СААД ОДА).

Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:
обробку та облік вхідної кореспонденції;
обробку та облік вихідної кореспонденції;
контроль виконання документів, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації;
пошук документа за основними його реквізитами та ключовим словом у короткому змісті документа.
Всі документи в апараті райдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату  райдержадміністрації. Основна маса документів зберігається у загальному відділі апарату райдержадміністрації.
В апараті райдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників загального відділу апарату райдержадміністрації (кабінет 305, контактні телефони (0534191968)

За змістом інформація, якою володіє апарат райдержадміністрації поділяється на такі види:
правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України);
інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу райдержадміністрації);
інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова);
інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих, до центральних органів влади та місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації).
Будь-яка інформація у районній державній адміністрації є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Таємна інформація – це інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Службова інформація - це інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Наверх ↑