Порядок подання та складання запитів на інформацію

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Розпорядження голови  райдержадміністрації  

                                                                                                                                                                                                
                                                                                          16.08.2011        №478
                                                                                        
                                                                                          Зареєстровано в Семенівському
                                                                                          районному управлінні юстиції
                                                                                          22.08.2011         №9/157

 

Порядок складання та  подання  запитів  на інформацію до Семенівської райдержадміністрації

 

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Семенівська районна  державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі -  розпорядник інформації).

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними у пункті 1 цього Порядку, до розпорядника інформації  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3.  Запит на інформацію подається у довільній формі.

4.   Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по  батькові (найменування) запитувача, поштову адресу , адресу електронної пошти, або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо):
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку  надає   розпорядник  інформації  і яка розміщується на офіційній веб-сторінці або на  інформаційному стенді розпорядника.
6. Запит  на   інформацію  може   бути   подано   особисто   до   загального  відділу    апарату  райдержадміністрації   або  посадовим   особам   структурних підрозділів  райдержадміністрації, які  організовують у встановленому  порядку доступ   до   публічної   інформації,  якою   володіє   розпорядник інформації,  у   робочий   час    згідно  з    правилами   внутрішнього трудового  розпорядку.

7.  Під час подання запиту на інформацію запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює  представник загального  відділу апарату райдержадміністрації або посадова особа структурного підрозділу райдержадміністрації, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію  запиту  особі, яка його подала.

9.  На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту  проставляється відбиток штампа із зазначенням  найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така  копія повертається запитувачу.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                    Н.Г.Додоха

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови
                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                         16.08.2011     №476
       
              
                                                        ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації _______________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)

 

Запитувач____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
____________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу___________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ______________________________________________
телефаксом _______________________________________________________

за телефоном______________________________________________________

                                               ________           _____________
                                                   (дата)                   (підпис

Примітки:

1.Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні районної державної адміністрації  та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сторінці Семенівської райдержадміністрації www.adm-pl.gov.ua/semenivsk

2. Запит до Семенівської райдержадміністрації  може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Леніна, 44, смт Семенівка, Семенівського району, Полтавської області,  38200;                                   
на електронну адресу:       semeniv_rda@adm-pl.gov.ua;
телефаксом:  (05341) 91240;
за телефоном: (05341) 91135, (05341) 91958.

Інформацію про поштові, електронні адреси, номери телефаксів та телефонів  структурних підрозділів райдержадміністрації можна отримати на веб-сторінці райдержадміністрації в рубриці «Доступ до публічної інформації». 
          
3. Запит на інформацію  може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації  або визначеним у структурних підрозділах  райдержадміністрації посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою:  вул. Леніна, 44, смт Семенівка, Семенівського району, Полтавської області,  38200, кімната 309, а також   до визначених у структурних підрозділах  райдержадміністрації осіб.                                 
4. Форму запиту можна отримати в Семенівській райдержадміністрації за адресою: вул. Леніна, 44, смт Семенівка, Семенівського району, Полтавської області,  38200, кімната 309. У структурних підрозділах  райдержадміністрації – у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації
5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього
природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
8. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
9. Інформація на запит надається безоплатно.
10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад  10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
11.1.Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.
11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.
11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.

11.4. Не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                        Н.Дондоха

Наверх ↑