Право кухарів на пільги та компенсації за умовами праці

Версія для друкуВерсія для друку

Право кухарів на пільги та компенсації за умовами праці

Відповідно до статті 7 Закону України  від 15.11.1996 № 504/96-ВР “Про відпустки” (далі - Закон), щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, надаються працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, та за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах  в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Віднесення робіт до категорії з важкими та шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.
Кухарі працюють у приміщенні, де діють несприятливі умови мікроклімату: температура повітря може досягати 25-32С, підвищена вологість повітря, протяги,  перепади температури  повітря,  пов’язані з необхідністю переходів з гарячих в холодні цехи, роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання, під час роботи біля плити на працівника впливає також інфрачервоне (теплове) випромінювання. Крім того, робота кухаря пов'язана з дією інтенсивного шуму, переважно середньочастотного характеру, викликаного дією витяжної і загальнообмінної вентиляції.
Одним із заходів соціального захисту кухарів є своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці, яка надає можливість визначити умови праці на робочому місці та встановити пільги та компенсації у випадку визнання їх шкідливими та важкими. 
Правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці кухаря є наявність цієї професії в Додатку № 1 до Постанови Кабінету Міністрів від 17.11.1997 №1290 „Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці” (зі змінами) (далі – Список).
Результати атестації використовуються для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, а у випадках неможливості усунення шкідливих умов на робочому місці - також для встановлення пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.
Робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення за виконання робіт біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання може встановлюватись доплата у розмірі до 12%  тарифної ставки. Слід зазначити, що право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає саме у зазначених вище працівників не за посадою, яку вони обіймають, а за виконання відповідних видів робіт, які визнано важкими та шкідливими або особливо важкими та шкідливими умовами праці.
Згідно з позицією 77 розділу ХХХІІІ „Загальні професії в усіх галузях господарства” Списку кухарі, які працюють біля плити, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 4 календарних днів.
Варто зазначити, що конкретна тривалість додаткової відпустки та розмір доплат за шкідливі умови праці кухаря встановлюється колективним чи трудовим договором, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Згідно з пунктами 9 і 10 „Порядків застосування Списків, виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”,  затверджений наказом Мінпраці від 30.01.1998 №16 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.01.1998 за № 57/2498 (із змінами),  додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.
У розрахунок часу, що дає право працівнику на відповідну додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими та важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.  Облік часу, відпрацьованого в цих умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Головний державний інспектор
Управління Держпраці у
Полтавській області                                                                                     В. Ковтун

Наверх ↑