Публічний звіт голови 2018

Версія для друкуВерсія для друку

  Публічний звіт голови Семенівської районної державної адміністрації В.І.Федоренка  про підсумки діяльності протягом 2018 року

    Відповідно да Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" Семенівська районна державна адміністрація забезпечує реалізацію повноважень, наданих державою та делоегованих районною радою.

    На засадах законності, пріоритетності прав людини, завдяки системній співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій забезпечено прогнозовану та стабільну ситуацію в економіці, бюджетній та соціальній сферах.

    Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та на виконання Наказу Національного агентства України 
з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 
«Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» (зі змінами), 
з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності райдержадміністрації до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2018 році.

     На підставі Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, інших  нормативно-правових актів районною державною адміністрацією у 2018 році розроблені та подані на затвердження районною радою ряд галузевих програм, які реалізовувались у 2018 році та будуть реалізовуватись у поточному році.

    Виконання відповідних заходів та програм сприяло стабілізації економічного розвитку галузей господарського комплексу району, підвищенню рівня фінансово-бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань, забезпечення належного рівня життя мешканців району, задоволення їх потреб, дотримання прав і свобод.

 

Фінансові ресурси

 

     Упродовж останніх років у районі спостерігається позитивна динаміка надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району. За підсумками  2018 року доходи   району  склали  211 млн. 106,1 тис.грн. При цьому  зменшилися порівняно з попереднім роком на 23 млн. 853,8 тис.грн.  у зв’язку із створенням Оболонської сільської об’єднаної територіальної громади.

     Зменшення доходів  району (без урахування трансфертів) за 2018 рік склало 11 млн. 716,0 тис.грн. або 16,4 відсотка. Фактично за 2018 рік місцеві бюджети району отримали надходження у сумі 59 млн. 885,4 тис. грн. або 113,3 відсотка  до уточнених річних показників на цей період.

Надходження доходів загального фонду 2018року наведені у діаграмі 1 

     

     У 2018 році районний бюджет був «донором» державного бюджету. За рік перераховано реверсної дотації в сумі  3 млн. 588,3 тис.грн.

    Видатки загального фонду бюджету району за 2018 рік освоєно в сумі 207 млн. 766,8 тис. грн., що становить 96,0% від уточненого розпису на рік, що на 12 млн. 780,6 тис. грн. менше ніж у 2018 році.

    У загальному обсязі видатків бюджету району  видатки склали:

           на  органи  місцевого  самоврядування - 19 млн. 191,6  тис.грн. (9,2% загального обсягу видатків);

           на   освіту -  51 млн. 953,7 тис.грн. (25,0% );

           на охорону здоров’я - 28 млн. 310,9 тис.грн. (13,6%);

           на  соціальний захист та соціальне забезпечення -  84 млн. 977,9 тис.грн. (40,9%);

           на культуру і мистецтво -  5 млн. 281,6 тис.грн. (2,5%);

           на фізичну культуру і спорт - 174,7 тис.грн. (0,08%). 

   Як і в попередні роки  основну питому вагу у видатках загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету, що становить  75,2 відсотка  або 156 млн. 157,9 тис.грн., із яких на оплату праці спрямовано 69 млн. 654,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 7 млн. 590,2 тис. грн.

   Завдяки вжитим  заходам,  станом на 01.01.2019 року в повному обсязі здійснено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району. Упродовж 2018 року на вказану мету додатково спрямовано власних ресурсів місцевих бюджетів району понад 3 млн. 993,8 тис.грн.

 

 

Структура та динаміка видатків загального фонду

бюджету району за галузевою ознакою.

 

рік

%  2018 року до 2017 року

2017

2018

 

Разом видатків, тис.грн.

220547,4

207766,8

94,2

Органи місцевого самоврядування

18082,5

19191,6 

106,1

Освіта

63425,2

51953,7 

81,9

Охорона здоров’я

27637,7

28310,9

106,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

92238,2

84977,9

92,1

Культура і мистецтво

9387,3

5281,6

56,3

Фізична культура і спорт

549,2

174,7

31,8

 

 

Структура та динаміка видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою

                                                                                 тис.грн.

 

рік

%  2018 р.до 2017 року

2017

2018

 

Оплата праці з нарахуваннями

78547,3

69654,3

88,7

Трансферти населенню

86083,5

78260,9

90,9

Придбання медикаментів

6999,8

6000,0

85,7

Продукти харчування

1407,5

646,4

45,9

Оплата спожитих енергоносіїв

9800,5

7590,2

77,4

Інші видатки

37708,8

45615,0

120,9

Разом видатків

220547,4

207766,8

94,2

   На видатки капітального характеру у 2018 році  спрямовано коштів у сумі 10 млн. 830,9 тис.грн. (2017 рік – 35 млн. 713,2 тис.грн.).

   За 2018 рік до бюджету району надійшло  міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на загальну суму 151 млн. 220,7 тис.грн. або 98,0 % до річного плану.

   У повному обсязі до бюджетних призначень надійшла стабілізаційна дотація в сумі  544,0 тис.грн.; освітня та медична субвенція, відповідно, 28 млн. 062,7 тис.грн. та 21 млн. 241,3 тис.грн.; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі  6 млн. 321,5тис.грн.; субвенція на пільги, субсидії, компенсації та соціальні виплати населенню в сумі 84 млн. 977,9 тис.грн.

   Освоєно субвенції на надання пільг та субсидій населенню за спожиті природній газ, електроенергію та водопостачання в сумі 38 млн. 954,8 тис.грн., що становить 95,4% до плану.

   На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам отримано коштів у сумі  32 млн. 291,3 тис.грн., що становить 99,1% до плану.

   На виплату пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого палива, скрапленого газу отримано 4 млн. 652,7 тис.грн., що становить 98,7% до плану.        

   На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та утримання будинків сімейного типу надійшло 1 млн. 030,6 тис.грн., що становить 88,8 % до плану.

   Також з державного бюджету отримано 1 млн. 470,0 тис.грн. (100 %) субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій (2016 рік – 4 млн. 730,6тис.грн, 2017 рік – 5 млн. 354 тис.грн).

   До спеціального фонду (без урахування трансфертів із державного бюджету) за 2018 рік надійшло коштів у сумі 4 млн. 844,4 тис.грн., із них 4 млн. 772 тис.грн. власні надходження бюджетних установ.

   Видатки спеціального фонду бюджету району за 2018 рік (без урахування трансфертів із державного бюджету) склали 13 млн. 164,4 тис.грн., із них видатки, здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 1 млн. 229,7 тис.грн.     

 

Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс району є одним із основних бюджетонаповнювачів  району.

Він складається із 24 сільськогосподарських підприємства та 85 селянсько-фермерських господарств, в обробітку яких знаходиться     63,8 тис. га сільськогосподарських угідь, в т.ч. у фермерських господарствах – 10,8 тис. га.

Сільськогосподарські підприємства орендують землю селян  на  площі   51,254 тис. га. Укладено договори оренди земельних паїв з 14566 власниками.

Сума виплаченої орендної плати становить 108% та складає 182 млн. 641 тис.грн.

У розвитку  агропромислового комплексу району вдалося досягти певних здобутків. Виробництво валової продукції сільського господарства підприємствами усіх форм власності за 2018  рік становить 369,0 млн.грн., з них валова продукція рослинництва складає 307,2 млн.грн., продукція тваринництва -  61,8 млн.грн.

Так, у 2018 році хлібороби району виростили 201 тис. 68 тонн зернових  культур, що на 66 тис. тонн більше минулорічного показника, це - найвищий показник за останні  п’ять  років.

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано зернових:

ТОВ АФ «Дніпроагролан»  - 41 тис. 660 тонн;

ПСП «Дружба» -  22 тис. 835 тонн;

ТОВ  «Агріс»  -  13 тис. 32 тонни.

Зросло виробництво кукурудзи (більше ніж удвічі), соняшнику - на 7527 тонн,  сої -  на  1816 тонн.

Урожайність сільськогосподарських культур наведено в порівняльній таблиці.

 

Урожайність сільськогосподарських культур

за 2017-2018 рік по Семенівському району

                                  

Культури

Урожайність, ц/га

2017 рік

Урожайність, ц/га

2018 рік

2018 рік до 2017 року  ц/га

Озима пшениця

36,4

41,3

4,9

Озимий ячмінь

35,7

39,2

3,5

Ярий ячмінь

32,6

32,2

-0,4

соя

14,6

25,1

10,5

соняшник

22,0

30,8

8,8

Горох

30,2

33,5

3,3

Кукурудза

44,0

83,0

40,3

Гречка

7,6

16,7

9,1

     

 

 

Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції у рослинницькій галузі району показує, що значне збільшення урожайності пізніх культур стало можливе не тільки завдяки сприятливим погоднім умовам, а й завдяки впроводженню високопродуктивних сортів і гібридів насіння та  застосуванню інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських  культур.

Поряд із традиційними для нашого регіону культурами ряд  сількогосподарських підприємств впроваджують і нові маловідомі культури   з  високим  експортним  потенціалом.

У 2018 році на площі 352 га вирощено по 25,6 ц/га  високобілкової  культури нут.  Озимого ріпаку із площі  935 га  отримано по 24,6 ц/га. Помітним   є  приріст  врожайності сочевиці та льону.

ПП «Граніт Агро» впродовж  декількох  років  на  всій  посівній  площі  2300 га вирощує органічні  зернові  культури  без  застосування  мінеральних  добрив  та  отрутохімікатів. У 2018 році  із  881 га  отримано урожай кукурудзи -  106,3 ц/га, сої  із 783 гектарів - 37,5 ц/га.

Веселоподільська дослідно-селекційна станція інституту  біоенергетичних культур та цукрових буряків останні роки займається не  тільки виведенням та реалізацією сільсьгосптоваровиробникам нових сортів  та гібридів сільськогосподарських культур, а й упровадженням  біоенергетичних культур для виробництва твердого палива. Дані багаторічні  культури посаджено на площі 3,7 га. Господартво має можливості  реалізовувати як насіння так  і саджанці  даних культур.

Овочівники району в цьому році виростили 523 тонни овочевої продукції,  що на 234 тонни більше минулорічного показника.

Більшу частину овочевої продукції  ПСП «Дружба» реалізовано через свою торгівельну мережу жителям району та пайовикам господарства. Також у  даному  господарстві  є  певні  здобутки у  вирощуванні  плодово-ягідних  культур.

 У тваринницькій галузі району продовжується спад виробництва через  скорочення поголів’я ВРХ та у  зв’язку із ліквідацією молочно-товарної ферми в ПП «ГранітАгро».

У решті господарств, які продовжують займатися молочним скотарством (ТОВ «Прогрес-НТ», Веселоподільська дослідно-селекційна станція), є позитивна динаміка у збільшенні надоїв молока на фуражну корову, які у 2018  році  становили 5395 кг, що на 457 кг більше  минулорічного  показника.

Фермерське господарство «АСКЕЙ» займається  тваринництвом, де утримується 63 голови ВРХ, у тому числі -  40 корів.

У СФГ «Дослідне» поголів’я овець за рік збільшилось на 87 голів.

Протягом 2018 року продовжувалась співпраця ПСП «Дружба» та ТОВ  «Український центр меду» по впровадженню інвестиційного проекту із  виробництва меду на промисловій основі. Для цього придбано і  встановлено  імпортну лінію із викачки та переробки меду на загальну суму близько 5 млн. грн. На основі даного проекту в цьому році зареєстровано юридичну особу  асоціації «Кластер «Меди межиріччя» з метою створення  сприятливих умов  партнерства між підприємствами, приватними підприємцями та  бджолярами-аматорами (на фото):

Станом 1 січня 2019 року кількість бджолосімей на підприємстві становила 7132 шт., які виробили за 2018  рік  44 тонни меду.

Бджолярством займаються СФГ «Дослідне» та ПП «ГранітАгро» не тільки для виробництва цілющої солодкої продукції, але й для підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом їх запилення.                                                          

 Сільськогосподарськими  товаровиробниками постійно проводяться роботи з оновлення машинно-тракторного парку. Підприємствами району протягом 2018 року закуплено 21 одиницю сільськогосподарської техніки, зокрема 8 тракторів, зернозбиральний комбайн, бурякозбиральний   комбайн  та  інші  знаряддя  на  загальну  суму  40,3 млн.грн.

Ряд фермерських господарств району скористалися Державною  програмою із часткової компенсації вартості придбаної  сільськогосподарської  техніки  вітчизняного  виробництва та  отримали 864,6 тис. грн. компенсації.

У 2018 році  результататом співпраці Кластеру «Меди  межиріччя» та  ТОВ «Семенівська щедра земля» є запуск лінії з віджиму та розливу олії  чеського виробництва загальною вартістю 10,1 млн.грн. (на фото).

У зв’язку із значним збільшенням обсягів виробництва зернових  культур у  ПСП «Дружба» введено в дію другий зерносушильний комплекс  вартістю 3,6 млн. грн.

Внаслідок проведеної інформаційно-консультативної роботи з  органами  місцевого  самоврядування у  2018  році, 462  особи  району,  які  утримують  молодняк  великої  рогатої  худоби,  отримали    816,00  тис. грн.  дотації  по  Державній  програмі  підтримки  галузі  тваринництва,  затвердженої  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07  лютого  2018  року  № 107.

 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

Одним із найважливіших завдань місцевих органів державного управління і органів місцевого самоврядування є активізація інвестиційної діяльності у районі та значне нарощування обсягів інвестицій у господарство.

Завдяки аграрному комплексу спостерігається зростання залучення та освоєння інвестиційних ресурсів. Так, за 2018 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже   180,00  млн. грн. капітальних інвестицій, що на  20,069   млн. грн. більше  ніж за відповідний період 2017 року (159 млн. 931 тис. грн.).

Перспективним напрямком у даній галузі є позитивний приклад залучення інвестицій у рослинництво, що дає можливість збалансувати показник валової продукції сільського господарства тваринництва та рослинництва. Це у свою чергу поліпшить ряд показників соціально-економічного розвитку району, такі як рівень зайнятості населення, рівень середньої заробітної плати, надходження до бюджетів та ін.

У технологічній структурі інвестицій в основний капітал зростає питома вага витрат на капітальне будівництво, придбання машин, обладнання, устаткування для новозбудованих об’єктів і для реконструкції та технічного переобладнання діючих.

За видами економічної діяльності найбільш вагому частку (99,5%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток аграрної сфери виробництва.

У 2018 році всього впроваджено інвестиційних проектів на загальну суму 67 млн. 959  тис. грн.  та створено 78 робочих місць.

Реалізовано  інвестиційні проекти з  придбання сільськогосподарської техніки підприємствами:

ПСП «Дружба» - на загальну суму 13 млн. 100 тис. грн.;      

ФГ «Дослідне» - на загальну суму 187,00 тис. грн.;

ТОВ АФ «Дніпроагролан» - на загальну суму 3 млн. 380 тис. грн.;

ТОВ «Агрофірма «Василівська» - на загальну суму 1 млн. 072 тис. грн.;

ПСП «Маяк» - на загальну суму 10 млн. 310 тис. грн.;

ФГ «Товсте»  - на загальну суму 280,00 тис. грн.;

ТОВ «Райземінвест - 2017» - на загальну суму 10 млн. 560 тис. грн.;

Філія «Жовтневе - Полтава  2007» -  на загальну суму 6 млн. 800 тис. грн.;

ФГ «Білоцерківець» - на загальну суму 260,00 тис. грн.;

Веселоподільська дослідно-селекційна станція - на загальну суму 1 млн. 540 тис. грн.;

ФГ «Проскурня» - на загальну суму 580,00 тис. грн.;

ФГ «Салов» - на загальну суму 140,00 тис. грн.

 

СФГ «Астра» проведено реконструкцію зерносушильного комплексу на суму 3 млн. 200 тис. грн.

ПСП «Дружба» введено в дію   зерносушильний комплекс   на суму 3 млн. 600 тис. грн. та пресцех із переробки соняшника на суму 10 млн. 926 тис. грн.

Відкрито магазини  «Маркетопт» на суму 2 млн. 23 тис. грн., магазин «Аврора» та магазин «По кишені».

Розпочато будівництво пункту накопичення, зберігання, первинної переробки  зернових та олійних культур обсягом зберігання 120 000 тонн для ТОВ «Агропромислове об'єднання «Цукровик Полтавщини», використано  110,00 млн. грн.

Реалізовано проект «Відродження пожежної безпеки територіальних громад Семенівського, Глобинського та Хорольського районів як суттєвий фактор їх майбутнього» загальною вартість 1 млн. 200 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету реалізовано наступні проекти:

«Реконструкція Семенівського районного стадіону «Колос» як фактор зміцнення фізичного здоров’я громади» загальною вартістю 888,846 тис. грн.;

«WI-Fi Альтанка-районній громаді» загальною вартістю 51,00 тис. грн.;

«Проведення 5-го інклюзивного фестивалю «Рогозів кут» у с. Наріжжя Семенівського району» загальною вартістю 99,4 тис. грн.

 

Семенівською ОТГ за кошти ДФРР:

завершено  реалізацію проекту «Реконструкція нежитлової будівлі - будинку для одиноких людей похилого віку по вул. Добівській (Щорса) 12 в смт.Семенівка Семенівського району Полтавської області» загальною вартістю  5 млн. 400 тис. грн.;

продовжується  реалізація проекту «Реконструкція приміщення колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр у с. Вереміївка Семенівського району  Полтавської області», вартість проекту  - 2 млн. 644,443 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів субвенції  з Державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  ОТГ  реалізовано проекти на загальну суму 3 млн. 299,02 тис. грн., а саме:

реконструкція вуличного освітлення с. Вереміївка та с. Карпиха на суму 1 млн. 516,00 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету 124,00 тис. грн.;

реконструкція вуличного освітлення громади с. Веселий Поділ та с. Паніванівка на суму 937,52 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету 401,7 тис. грн.;

термомодернізація (реконструкція) будівлі  спортивної школи по вул. Миру, 11 у смт. Семенівка  на суму 223,90 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету  95,90 тис. грн.

За  рахунок коштів обласного бюджету проведено капітальний ремонт будівлі спортивної школи по вул. Миру, 11 у смт. Семенівка на суму 500,00 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету  586,3 тис. грн.

Сьогодні  зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів підприємництва незалежно від форми власності та їхньої організаційно-правової форми  спрямована на просування їхніх інтересів за кордон. Тому  важливим завданням  є створення позитивного іміджу для співпраці з іноземними партнерами.

Серед підприємств району вироблену  продукцію експортують:

ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» - зернові культури;

ПП «Граніт-Агро» - зернові культури;

ТОВ «Кварк» - зернові культури.

 

Розвиток інфраструктури

 

Ефективне функціонування галузей транспорту та зв’язку є необхідною умовою підвищення якості життя населення. Низька якість інфраструктури призводить до додаткових непродуктивних витрат, які гальмують зростання реального сектору економіки району.

Продовжується розвиток та впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій, особливо стільникового зв’язку, послуг Інтернет та електронної пошти. Цехом телекомунікаційних послуг № 20 ПФ ВАТ «Укртелеком» проводиться робота із збільшення кількості АDSL підключень користувачів до мережі Інтернет.

Крім того,  послугу Інтернет надає ТОВ НПК «ХОУМ-НЕТ», ТОВ «СУДАФОН», ПрАТ «Дата Груп», Сетілайт, Електротехносервіс та Євронет.

У Семенівському районі доставка преси здійснюється  МВПЗ  Полтавської  дирекції  ПАТ «Укрпошта» через  22 відділення. Листоноші цих відділень обслуговують жителів 65 населених пунктів району.   

Відділення компанії «Нова Пошта» здійснює повний комплект послуг із доставки документів та вантажів і на сьогоднішній день є беззаперечним лідером у галузі експрес – перевезень.

Протягом 2018 року проведено ямкового, середнього та поточного ремонту доріг за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 13 млн. 300 тис. грн. У 2018 році проведено ремонтних робіт дорожнього покриття на суму 3 млн.508 тис.грн

        

  Загальна протяжність мереж вуличного освітлення району становить 237,71 кілометра. У 2018 році побудовано 27,7 кілометрів ліній вуличного освітлення на суму 2 млн. 349 тис. 387 гривень, у  тому числі:  Семенівська ОТГ – 1 млн. 425тис. 552 гривні, Оболонська ОТГ – 485 тис. 835 гривень, Богданівська сільська рада – 164 тис. 427 гривень, Горошинська сільська рада – 87 тис. 542 гривень, Рокитівська сільська рада – 47 тис. 607 гривень та Наріжанська сільська рада – 88 тис. 235 гривень.

 

Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади.

У районі продовжуються процеси децентралізації.

На сьогодні у Семеніському районі створено 2 об’єднані територіальні громади, які об’єднали  8 місцевих рад або 38,1% від загальної кількості існуючих рад району (21). Найбільшу кількість рад у своєму складі об’єднала Семенівська селищна рада – 6. Площа, охоплена громадами, становить 409,368 км2 або 31,5% від загальної площі району (1300 км2). Чисельність населення в ОТГ складає близько 13920  осіб або 56,7% до загальної чисельності населення району (24537 осіб).

Завданням на поточний рік є активізація роз’яснювальної роботи щодо переваг об’єднання  територіальних громад та забезпечення виконання перспективного плану формування спроможних територіальних громад у межах 100 відсоткової  території району.

Енергозбереження та енергоефективність

 

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці району набуває все більшого значення. В умовах сьогодення підвищення енергоефективності за рахунок енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери району.

У рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від  01 березня  2010  №243 та «Меморандуму про партнерство в сфері енергоефективності житлових будинків», підписаного Полтавською обласною радою та Полтавською облдержадміністрацією з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України 22 травня 2015, на території району філією ТВБВ № 10016/016 Ощадбанку України проводиться видача фізичним особам кредитів на впровадження енергоефективних заходів.

 У 2018 році видано 22 кредити на суму 634 тис. 54 грн. та   компенсовано позичальникам      201 тис. 529 грн.  по   21   кредиту,    а у 2017 році   видано 53 кредити на суму 1 млн. 425 тис. 954  грн. та компенсовано    позичальникам 476 тис. 665 грн. по 51 кредиту.                                               

Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 21.02.2017 Семенівською районною радою затверджено  «Програму підтримки населення Семенівського району для виконання заходів з енергозбереження на 2017-2020 роки», яка передбачає компенсацію з районного бюджету частини відсоткової ставки кредиту. У 2018 році з районного бюджету фінансування програми не проводилось.

У районі реалізуються заходи із підвищення ефективності використання енергоресурсів, спрямовані на модернізацію та заміну існуючих топкових на високоефективні теплогенератори, проведення санаційних робіт приміщень бюджетної сфери у відповідності до сучасних технічних стандартів.

За 2018 рік реалізовано ряд заходів із ефективного використання та збереження енергоресурсів на регіональному рівні, як за рахунок коштів районного бюджету, так і за рахунок  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме:

 технічне переоснащення системи опалення Оболонської ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 1 млн. 287 тис. 90 грн.;

 капітальний ремонт будівлі Оболонської ЗОШ І-ІІІ ступенів (часткова заміна віконних блоків) – 413 тис. 473 грн.;

 капітальний ремонт будівлі Очеретуватської ЗОШ І-ІІ ступенів (часткова заміна віконних блоків) – 309 тис. 164 грн.;

 капітальний ремонт спортивного залу Іванівської ЗОШ І-ІІ ступенів  – 66 тис. 251грн.;

 заміна газового котла теплогенераторної Семенівської центральної районної лікарні – 270,00 тис. грн.;

 заміна твердопаливного котла у відділенні територіального центру в с. Оболонь – 31,00 тис.грн.;

 капітальний ремонт Миронівського сільського клубу із заміною 6 віконних блоків на металопластикові та вхідних дверей на металеві – 43,10 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд комунальної власності району складає 107 багатоквартирних житлових будинків площею 56 тис. 676 м2, у тому числі  у Семенівській селищній раді – 71 будинок загальною площею  41 тис. 612 м2. На території  Богданівської сільської ради у с. Курганне розташований гуртожиток комунальної власності загальною площею 180 квадратних метрів.

У 2018 році кошти на ремонт житлового фонду органами місцевого самоврядування не виділялися. Діючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків не зареєстровано. Опалення житлового фонду проводиться  індивідуально, послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання не надаються. Основними видами палива є природний газ, дрова та вугілля.

Опалення закладів освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, що фінансуються з районного бюджету, проводиться від автономних котелень та теплогенераторних.  Головою Семенівської  районної державної адміністрації видано розпорядження від 11 жовтня 2018 року № 306 «Про організацію роботи райдержадміністрації у зв’язку з початком опалювального   сезону».

Видатки районного бюджету на опалення закладів  освіти, культури, медицини та соціального спрямування у 2018 році склали  8 млн. 644 тис. 980 грн., що майже відповідає видаткам 2017 року – 8 млн. 709 тис. 90 грн.                                         Використання природного газу у Семенівському районі за підсумками 2018 року склало  9 млн. 365 тис. 351 м3,   у тому числі: населення – 8 млн. 375 тис. 955   м3, бюджетні установи – 538,457 тис.м3, промислові та комерційні підприємства – 452 тис. 939 м3. Використання природного газу закладами  освіти, культури, медицини та соціального захисту, що фінансуються з районного бюджету, у 2018 році становило 448 тис. 694 м3, що менше на 26 тис. 689 м3 за показник 2017 року (475 тис. 383 м3). 

                                                                                                                                              

     У 2018 році продовжувалася робота із реалізації Районної програми "Питна  вода України" на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням 12 сесії районної ради шостого скликання від 14 лютого 2012 року. Загальна протяжність мереж водопостачання району складає 79,5 км: комунальної власності – 25,5 км та 54,5 км відомчі мережі,  у тому числі мережі водопостачання селищної ради складають 18,175 км: комунальної власності – 11,43 км та 6,715 км відомчі мережі.

  Питне водопостачання забезпечують 17 артезіанських свердловин, 14 водонапірних башт та 3 водонапірні насосні станції, у тому числі по селищній раді – 8 артезіанських свердловин, 6 водонапірних башт та 3 водонапірні насосні станції.

  У 2018 році проводились ремонтні роботи на водогонах питної води у селі Богданівці АФ «Дніпроагролан» на суму 27 тис. 683 грн., у селі Василівка у кооперативі «Джерело-В» - на суму 18 тис. 718 грн. та у селі Вереміївка Веселоподільської дослідно-селекційної станції - на суму 28 тис. 634 грн. У Семенівській  дитячій музичній  школі проведено монтаж водоочисної установки питної води на суму 59 тис. 664 грн.

  Загальна протяжність мереж водовідведення  складає 14,9 км. Роботу каналізаційної системи забезпечують три каналізаційно-насосні станції у смт. Семенівка КП «Комунпобутсервіс», 1 каналізаційно-насосна станція Веселоподільської ДСС та 1 каналізаційно-насосна станція Семенівської ЦРЛ. Очищення стоків відбувається на полях фільтрації.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 06 квітня 2018 року №135 «Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території району» приведено до належного санітарного стану  48 парків та скверів загальною площею 238 тис.м2, 40 дитячих та 29 спортивних майданчиків, висаджено 1,6 тис. шт. дерев та 665 шт. кущів, упорядковано 90 кладовищ, благоустроєно, відремонтовано 79 братських могил і місць почесних поховань та проведено ліквідацію 60 несанкціонованих сміттєзвалищ.

 

Будівництво та житлова політика                                         

Щорічно районна державна адміністрація, керуючись вимогами чинного законодавства України, документами центральних органів державної влади, формує показники щодо розвитку житлового будівництва у районі.  

Житлове будівництво у районі ведеться за рахунок власних коштів населення. У 2018 році передбачалося введення в дію житла 700 метрів квадратних індивідуальними забудовниками. Введено в експлуатацію 179 метрів квадратних загальної площі індивідуального житла.      

З початку року видано двадцять два будівельних паспорти на реконструкцію індивідуальних житлових будинків з будівництвом прибудов і господарських споруд, що на три паспорти більше ніж у 2017 році.

Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 21 лютого 2017 року була затверджена «Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2017-2021 роки в Семенівському районі».         

          Станом на 1 січня 2019 року (за 2018 рік) з району подано 12 звернень (заяв) на кредитну підтримку індивідуального житлового будівництва на селі на суму 2 млн. 480 тис. грн. Кредити надані 8-ми забудовникам на суму 1 млн. 231 тис.грн., з них:                        

          4 кредити на добудову  на суму 475,00 тис.грн.;

          4 кредити на придбання житла на суму 756,00 тис.грн.

          У районі проводиться робота із оновлення містобудівної документації населених пунктів.

          У 2018 році Семенівською селищною радою розроблено Детальний план  території для визначення земельної ділянки для розміщення амбулаторії сімейної медицини  по вул. Михаська у с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області  (затверджений рішенням 34 сесії 1 скликання Семенівської селищної ради від 30 травня 2018 року).

          Оболонською сільською радою розроблено Детальний план території для визначення земельної ділянки для будівництва амбулаторії сімейної медицини  по вул. Соборності у  с. Оболонь Семенівського району Полтавської області (затверджений рішенням 6 сесії 7 скликання Оболонської сільської ради від 26 червня 2018 року).

Наріжанською сільською радою розроблено генеральні плани на три населені пункти:  Наріжжя, Новий Калкаїв та Матвіївка. Містобудівна документація подана до розгляду на містобудівній раді департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

 

Протягом  2018 року соціальними послугами районної служби зайнятості скористалися  2994 особи. За звітний період зареєстровано 1697 осіб. Рівень  безробіття станом на 01 січня 2019 року склав 8,0 %.

  Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 38,1% (працевлаштовано 1142 особи). За видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на підприємствах сільського господарства, переробної промисловості, оптової і роздрібної торгівлі –77,1% . З усіх працевлаштованих -  295 осіб – громадяни, що мають додаткові гарантії  у сприянні працевлаштуванню.

  З метою стимулювання  роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період 2018 року  працевлаштовано  10 безробітних.

  2 особи з числа зареєстрованих безробітних відкрили власну справу і отримали для її ведення одноразову виплату допомоги по безробіттю на загальну суму  45 тис. 206,03 грн.

 Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння  зайнятості, становила 100% від перебуваючих на обліку.

  Останні три роки вказують на те, що для роботодавців і для безробітного населення району актуальними стали громадські роботи й інші роботи тимчасового  характеру. Всього за 2018 рік взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 1264 особи.

  Протягом 2018 року районною філією Полтавського обласного центру зайнятості укладено 99 договорів на проведення громадських робіт із сільськими радами, Семенівською ОТГ, Оболонською ОТГ  -  на 505 робочих місць. У громадських роботах узяли участь 499 осіб на загальну суму 1млн. 974 тис. 542 грн., у тому числі за кошти місцевих бюджетів – 1млн. 220 тис. 94 грн.

(діаграми 1, 2

.        

                                            

          Лідерами з виділення коштів на громадські роботи є Виконавчий комітет Семенівської ОТГ – 466,1 тис.грн., Криворудська сільська рада – 162,5 тис. грн., Очеретуватська сільська рада – 133,8 тис.грн.,  Виконавчий комітет Оболонської ОТГ – 99,4 тис.грн., Василівська сільська рада – 96,3 тис.грн., Наріжанська сільська рада – 48,0 тис.грн., Погребняківська сільська рада – 40, 6 тис.грн.( діаграми 3)

765 осіб узяли участь у інших роботах тимчасового характеру в сільськогосподарських підприємствах району: ПСП «Дружба», Веселоподільська ДСС, ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», ФГ «Салов», ФГ «Мальва-Агро», СТОВ «ГОВТА», ФГ «Рибчановський А.П.», ТОВ АФ «Василівська», СФГ «Астра»,  ТОВ АФ «Дніпроагролан»,  та інші.

Пріоритетом  діяльності районної служби зайнятості є здійснення заходів із соціального захисту від безробіття внутрішньо  переміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції.

З метою реалізації системи заходів, спрямованих на подолання кризових явищ на ринку праці, у районі проводиться збір інформації про наявність у населених пунктах трудових ресурсів та вільних виробничих приміщень, про комерційну нерухомість, придатну для реалізації бізнес-продуктів для забезпечення ефективної співпраці з представниками роботодавців із створення нових робочих місць.

Серед важливих напрямів діяльності є робота районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. За 2018 рік проведено 12 засідань комісії, де заслухано звіти 21 керівника та 20 фізичних осіб - підприємців. У результаті проведеної інформаційно–роз’яснювальної роботи детінізовано 2 робочих місця. Також робочою групою проведено 30 спостережень у фізичних осіб - підприємців.

 

Сфера охорони здоров’я

Первинний рівень надання медичної допомоги

Надання первинної медичної допомоги жителям району забезпечує комунальний заклад «Семенівський центр ПМСД».

До складу Центру входять 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 26 фельдшерсько-акушерських пунктів. Під наглядом сімейних лікарів перебуває  73,6% населення району.

Використання коштів загального фонду в розрізі видатків  наведено у таблиці:

тис. грн.

Рік

Заробітна плата

Нарахування на заробітну плату

Медикаменти та інші виплати

Енергоносії

Разом

2017

5988,05

1330,26

141,5

301,96

7761,8

2018

5233,2

1212,6

202,4

361,9

7010,1

 

У 2018 році всього використано коштів загального фонду у сумі 7 млн. 10 тис. 10 грн., що на 751 тис. 70 грн. менше ніж у 2017 році.

Використання коштів загального та спеціального фондів  наведено у таблиці:

тис. грн.

Рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2017

8987,38

1466,8

2018

7483,1

226,1

Для поліпшення матеріально-технічної бази закладу, оплати енергоносіїв, виплати заробітної плати виділялись кошти як з районного так із місцевих бюджетів.

 Так, у  2018 році з районного бюджету  виділено  коштів на загальну суму  1 млн. 765 тис. грн.,  що на 121,00 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

Семенівською  селищною радою  у 2018 році надано субвенцій  на суму 2 млн. 524 тис. грн.,  що на 619 тис. грн. більше  ніж у 2017 році.

Надано субвенцій сільськими радами у 2018 році на загальну суму 378,9 тис. грн., що на 35,1 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

У ході реалізації субпроекту Світового Банку з надання медичної допомоги хворим, закладу надано обладнання на загальну суму 152,1 тис.грн., а саме:

персональний комп’ютер 1шт.;

проектор 1шт.;

принтер 1шт.

 

Протягом 2018 року для поліпшення медико-соціального забезпечення дорослих та дітей пільгової категорії було забезпечено безкоштовними ліками дану категорію на загальну суму 64,14тис.грн., з них  для хворих з орфанними захворюваннями – 57,88 тис.грн. (нецукровий діабет – 8,25 тис.грн; ювенільний ревматоідний артрит – 46,03 тис.грн., муковісцидоз – 3,6 тис. грн).

Безкоштовні ліки для хворих після оперативного втручання на серці були використані протягом року на загальну суму  5,8 тис.грн.,  для  інвалідів І-ІІ групи загального захворювання на суму  0,17 тис.грн.

Основними завданнями закладу в найближчий період є:

вирішення кадрового питання та забезпечення сімейними лікарями;

збільшення кількості заключених декларацій з лікарем, що надає первинну медичну допомогу;

розвиток телемедицини серед структурних підрозділів закладу;

ведення електронної карти пацієнта та виписка електронного рецепту на лікарські засоби.

Для впровадження даних заходів необхідно придбати та освоїти електронну медичну систему та забезпечити 16 фельдшерських пунктів комп’ютерним обладнанням з підключення їх до мережі «Інтернет» загальною вартістю 320,00 тис.грн.

 

 

 Вторинний рівень надання медичної допомоги

Важливою складовою частиною системи охорони здоров’я є Семенівська центральна районна лікарня, яка розрахована на 110 стаціонарних ліжок, що становить 44,6 на 10 тис. населення. У лікарні працюють 37 лікарів, 79 середніх медичних працівників та 51 молодший медичний працівник.

 

Фінансування  ЦРЛ за 2018 рік

Стаття витрат

2018 рік,

тис.грн.

2017 рік,

тис.грн.

%

1.

Заробітна плата

15213,7

13801,6

+10,2

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

578,3

673,7

+14,2

3.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

655,0

660,4

+0,8

4.

Продукти харчування

180,0

166,8

+7,9

5.

Оплата послуг (крім комунальних)

385,8

475,1

+18,8

6.

Оплата енергоносіїв

2676,7

2607,1

+2,7

7.

Соціальне забезпечення ( виплата пенсій і допомог, інші виплати)

212,9

265,7

+20

 

Всього:

19902,4

18650,4

+6,7

 

Для поліпшення матеріально-технічної бази закладу, оплати енергоносіїв, виплати заробітної плати виділялись кошти з районного та місцевих бюджетів.

У  2018 році з районного бюджету виділено коштів на загальну суму  2 млн. 679 тис.грн. (на  оплату енергоносіїв, на  придбання господарських товарів, обладнання,  оплати послуг "Семенівський райкомунгосп", медикаменти та інше), що на 2 млн. 529 тис.грн.  менше  ніж у 2017 році.

 Семенівською  селищною радою у 2018 році надано субвенцій  на суму 221,9 тис. грн. (на  придбання інсуліну для інсулінозалежних хворих, реактивів для клінічної лабораторії, господарських матеріалів та допомога у співфінансуванні ремонту флюорографа),  що на 173,9 тис.грн. більше  ніж у 2017 році.

  Крім того, надано субвенцій сільськими радами  у 2018 році на загальну суму 416,876 тис.грн. (на оплату праці медичних працівників, придбання господарських матеріалів, зубне протезування населення, вугілля, придбання інсуліну для інсулінозалежних хворих),  що на 73,5 тис.грн. більше ніж у 2017 році.

У ході реалізації субпроекту Світового Банку з надання медичної допомоги хворим, Семенівській ЦРЛ надано обладнання на загальну суму 1 млн. 313,9 тис.грн., а саме:

аналізатор біохімічний;

аналізатор гематологічний;

аналізатор сечі;

велоергометр;

центрифуга;

мікроскоп бінокулярний;

система для контролю рівня глюкози.

За рахунок Фонду розвитку територій області проведено капітальний ремонт газового котла у 2018 році на суму  270,00 тис.грн.

На сьогоднішній день залишаються проблемні питання:

потреба в антирабічній вакцині на суму близько 100,00 тис.грн.;

потреба в дистиляторі, близько 30,00 тис.грн.

 

Соціальний захист

Управлінням соціального захисту населення проводиться системна робота, направлена на реалізацію державних і регіональних програм соціального захисту населення.

Протягом 2018 року на виконання 22 державних та районних програм соціального захисту населення за рахунок видатків, що здійснюються з державного та місцевого бюджетів, профінансовано 78 млн. 363,3 тис.грн., що на 7 млн. 876,1тис.грн. менше  ніж за 2017 рік або на 9,1 %.

За різними видами допомог та пільг у 2018 році до управління звернулося  14327 громадян, що на 3366 осіб більше ніж у 2017 році.

У 2018 році профінансовано виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та тимчасової допомоги  у сумі 33 млн. 540,1 тис.грн., що на 1 млн. 105,0 тис.грн. менше ніж за 2017 рік або на  3,3%.

Для спрощення процедури надання різних видів допомог, забезпечення належного прийому громадян, в управлінні соціального захисту населення  впроваджена Єдина технологія прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог. Отже, із питань призначення та виплати допомог, субсидій, компенсацій, відвідувачам необхідно звертатися до єдиної приймальні, яка працює щоденно без обідньої перерви.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг у 2018 році призначена 6499 сім’ям на суму 30 млн. 741,1 тис.грн., що на 12 млн. 750,2 тис.грн. менше у порівнянні з 2017 роком або на 29,3%. У 2017 році субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначена 5545 сім’ям на суму 43 млн. 491,3 тис.грн.

Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу призначена 1248 сім’ям на суму 3 млн. 356,4 тис.грн., що на 1 млн. 143,8 тис.грн. менше, порівнюючи  з 2017 роком або на 25,4%.

Протягом 2018 року 5 разів проводилося автоматичне перерахування субсидії без звернення громадян.

Станом на 01 січня 2019 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 8120 громадян, із них - 182 учасники АТО  і 11 членів сімей загиблих учасників АТО.

У 2018 році призначено та виплачено пільг 1117 особам у готівковій формі на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 1 млн. 269,6 тис.грн., що на 11,0 тис.грн. більше ніж у 2017 році або на 0,9%. 

Пільг на оплату житлово-комунальних послуг у 2018 році призначено 3890 пільговикам на суму 3 млн. 552,9 тис.грн., що на 362,1 тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком або на 11,3%. У 2017 році призначено пільг на оплату житлово-комунальних послуг  на суму 3 млн. 190,8 тис.грн.

У сфері надання соціальних послуг важлива роль відводиться територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної державної адміністрації.

  Послугами територіального центру максимально охоплені громадяни похилого віку та інваліди Семенівського району. Протягом 2018 року надано послуг 2638 особам, у т.ч. 284 інвалідам. У порівнянні з минулим 2017 роком не відбулося зменшення ні кількості обслуговуваних, ні спектру наданих соціальних послуг.

  Найбільше навантаження припадає на 64-х соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, які надали допомогу 671 особі у 54 населених пунктах району. За звітний рік надано 84084 послуги. Соціальні робітники забезпечені куртками, взуттям та велосипедами у повному обсязі.

  Протягом 2018 року мультидисциплінарною командою у віддалених селах району надано 220 соціальних послуг (психологічні, юридичні, перукарські, швацькі, послуга прання, гуманітарна допомога) 107 особам.

   «Соціальним таксі» у 2018 році скористалися 32 особи, які отримали 51 послугу. Підвезення здійснювалися до лікувальних закладів району та області,                   Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства,  для участі в культурно-масових заходах району.

  При територіальному центрі діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. За 2018 рік послугами пункту прокату скористалося 103 особи (видано 124 засоби реабілітації). Усі потребуючі забезпечені засобами реабілітації в повному обсязі, черга відсутня.

  Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за 2018 рік надано 7122 послуги (ремонт взуття, прання білизни, перукарські послуги, швацькі послуги, надання натуральної та гуманітарної допомоги, послуга комплексного обслуговування будинків,  ремонт дрібної побутової техніки).

  На сьогоднішній день  діють 3 підрозділи  відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру, 2 з яких відкрито у серпні 2018 року, а саме: в с. Заїчинці  та с. Біляки. У підрозділах надаються швацькі послуги, послуги перукаря, прання білизни, комплексного обслуговування будинків,  ремонт дрібної побутової техніки.

  Відділення денного перебування надає широкий спектр соціальних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань осіб похилого віку та інвалідів, підтримки їх здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля та відпочинку.

 За звітний період 1497 осіб, які обслуговувалися у відділенні, отримали 11021 послугу денного догляду та 7285 послуг соціальної адаптації.          Надавалися інформаційно-роз’яснювальні послуги та юридичні консультації (отримані 546 особами, у тому числі у 13 виїзних «соціальних офісах» - 174 особами),  соціальний супровід, соціально-психологічні послуги.

З 2009 року введено соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку», щорічно в університеті відкриваються нові факультети для пенсіонерів, які хочуть розвиватись, удосконалюватися завдяки безперервному навчанню. Сформовано чотири факультети: садівництва та городництва, літературно-художній, декоративно-прикладного мистецтва, культурно-мистецький. Навчалося на  факультетах протягом року 86 осіб.  Також працюють  гуртки «Кулінарна майстерність» та «Чарівна скринька».

Фахівці відділення ведуть спостереження за станом здоров’я обслуговуваних, здійснюють реабілітаційні та профілактичні заходи. У відділенні денного перебування  діє «Група здоров’я» для людей похилого віку та інвалідів – це оздоровча секція, де бажаючі мають змогу подбати про власне здоров’я та займатись оздоровчою гімнастикою.

Працівниками відділення організовано та проведено 39 заходів та «круглих столів» у приміщенні територіального центру та селах району.

  У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано сучасне обладнання для надання соціальних послуг швеї, перукаря, прачки, меблів та технічних засобів реабілітації на загальну суму 380,00 тис.грн.

          

Освіта

 

Забезпечувався принцип рівного доступу до якісної освіти.

Наявна мережа закладів задовольняла потреби громадян у здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, що дає можливість забезпечити безперервність ступеневої освіти.

Протягом 2018 року функціонувало 16 закладів   загальної середньої освіти   (9 загальноосвітніх шкіл  І-ІІІ ступенів, 5 загальноосвітніх шкіл  І-ІІ ступенів, 2 загальноосвітні школи  І ступеня) з контингентом 1001 учень, 12 закладів дошкільної  освіти  з контингентом 444 дітей, що становить 62 % від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років.

У районі  діє опорний заклад освіти – Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у якій здобувають освіту 205 учнів.

100-відсотково охоплені дошкільною освітою діти п’ятирічного віку, що свідчить про належну роботу щодо популяризації обов’язкової дошкільної освіти через різні форми її здобуття.

Для охоплення п’ятирічок дошкільною освітою створена дошкільна група в Устимівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Для цього використано  близько 1 млн. грн. коштів Устимівської сільської ради.

На зміцнення  матеріально – технічної бази дошкільних установ витрачено майже 0,5 млн. грн., а саме:

придбано ігровий клас у дитячий садок «Калинка» с.Худоліївка;       

придбано технологічне обладнання для закладів дошкільної освіти «Золотий ключик» с.Заїчинці, «Сонечко» с.Оболонь та  «Пролісок» с.Богданівка;

придбано персональні комп’ютери для ЗДО «Сонечко» с.Оболонь;

принтери для ЗДО «Малятко»  с.Пузирі та «Золотий ключик» с.Заїчинці;  

підключено до мережі Інтернет ЗДО «Перлинка» с.Очеретувате та «Малятко» с.Пузирі.

У   закладах  загальної середньої освіти району працює 197 педагогічних працівників, у тому числі:  172 - з вищою педагогічною освітою, з них 37 педагогічних працівників мають вищу категорію, педагогічне звання «Старший учитель» мають 22 педагоги.

  1 вересня 2018 року  12  шкіл району розпочали навчання за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

До он-лайн курсів активно долучилися вчителі початкових класів та вчителі іноземної мови, які  працюють з першокласниками. Для реалізаці другої частини навчання  підготовлено тренера.  Для навчання було укомплектовано 2 групи учителів початкових класів (31 особа). Для кожної групи проведено по ІІІ сесії, загальною кількістю 90 навчальних годин кожна.

 

 Після завершення  навчання  учителі отримали сертифікати.

На базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  у 2018 році пройшли навчання  4 директори ЗЗСО І-ІІ ступенів, 7 заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 13 учителів англійської мови.

Позашкільна освіта є складовою безперервної освіти. Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості  – це комплексний позашкільний навчальний заклад, який організовує роботу за різними напрямками позашкільної освіти: художньо-естетичним, декоративно-прикладним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, дослідницько- експериментальним.  Гуртковою  роботою загалом охоплено 720  дітей у 45 гуртках. 

У школах району здобувають освіту 38  дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку перебуває 29 дітей з інвалідністю віком від 0 до 18 років, з них 4 дитини з особливими освітніми потребами, 25 дітей шкільного віку та 4 дитини дошкільного віку.

За індивідуальною формою навчання  здобувають освіту  3 дітей.

З метою соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в суспільстві на базі Богданівської, Горошинської, Оболонської та Устимівської шкіл відкриті інклюзивні класи, в яких навчається 5 дітей. У даних школах  обладнані кабінети психолога спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами (закуплено обладнання на суму  майже 68 тисяч гривень).

Пріоритетним напрямком реалізації районної Програми  розвитку  позашкільної освіти та підтримки  обдарованої молоді є участь юних обдарувань в олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах учнів-членів  МАН, турнірах і фестивалях.

Щороку понад 270 школярів залучаються до участі в предметних олімпіадах  ІІ етапу на районному рівні, 29  з них   були учасниками  ІІІ етапу змагань.          

За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад учні району отримали 17 дипломів.

 

Робота з обдарованими дітьми

результативність учнівських команд у ІІІ етапі                                                       Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018 н.р.

 

 

Фактична кількість учасників

 

Загальна

кількість

дипломів

Диплом

І ст.

Диплом

ІІ ст.

Диплом

ІІІ ст.

Семенівський

 

29

 

17

 

1

 

6

 

10

 

 

 

Аналіз ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін

 

Предмет

Кількість учасників

Кількість переможців

Дипломи

 

І

ІІ

ІІІ

 

Укр. мова і література

4

3

 

1

2

 

Рос.мова

1

1

 

1

 

 

Англ.мова

3

2

 

 

2

 

Історія

3

2

 

 

2

 

Правознавство

3

1

 

 

1

 

Математика

3

1

 

1

 

 

Біологія

3

2

 

1

1

 

Хімія

1

1

 

 

1

 

Екологія

1

1

 

 

1

 

Трудове навчання (технології)

3

2

 

2

 

 

Інформаційні

Технології

2

1

1

 

 

 

Щороку, з метою виявлення та підтримки юних обдарувань, учні залучаються до наукових досліджень та конкурсів. За підсумками ІІ  етапу учасниками здобуто 8 дипломів ( 4 – ІІ ступеня та 4 – ІІІ ступеня). В обласних конкурсах отримано три І місця та три  ІІІ місця. На преміювання переможців конкурсів та змагань витрачено майже 20 тис.грн.

Заклади  загальної середньої освіти району забезпечені 11-ма шкільними автобусами. Забезпечено підвезення до місця навчання та роботи 340 учнів та 28 вчителів,  які проживають за межею пішохідної доступності, що складало 100% від потреби.

У 2018 році безкоштовним харчуванням було забезпечено 92 учні, з них: 41 учень 1-4 класів, які отримували  допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 20 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 20 дітей, батьки яких брали участь в  АТО та  отримали статус учасника бойових дій, і 4 дитини з особливими  освітніми  потребами, які навчаються  в інклюзивних класах. Вартість харчування становила 14 грн.  для учнів пільгових категорій віком від 6 до 10 років, 15 грн. –  для учнів пільгових категорій віком від 10 років і старше.

 На  оснащення закладів освіти технологічним обладнанням використано  136 тис. 45 грн.

На виконання обласної програми «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки придбано комплекс системи очищення води  «Екософт» на загальну суму 197 тис. 550 грн.

Проводиться робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладів та створенню належних умов для їх функціонування.

У 2018  році за рахунок коштів Програми  економічного і соціального розвитку (226 тис. 500 грн.), залишків освітньої субвенції минулого року                  (627 тис. 190 грн.) та коштів обласного бюджету (108 тис. 513 грн.)  придбано обладнання для кабінетів 1-х класів закладів загальної середньої освіти району:  11 мультимедійних комплексів (ноутбук, проектор, проекційний екран), дидактичний матеріал, аудиторні  дошки, килими, комплекти навчальних  меблів  (учнівські парти та стільці, стінки для зберігання дидактичних матеріалів), комплекти меблів (стіл та стілець) для вчителя.

В Оболонській ЗОШ І-ІІІ ступенів  та  Очеретуватській  ЗОШ І-ІІ ступенів проведено роботи по капітальному ремонту будівель (заміна віконних блоків), використано 730 тис. 640 грн.

         В Іванівській ЗОШ І-ІІ ступенів проведено капітальний ремонт спортивного залу  на суму 972 тис. 300 грн.

         Проведено роботи по технічному переоснащенню системи опалення  Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. вартістю 1,4 млн. грн. 

                                                      

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Головними завданнями у галузі фізичної культури та спорту є пропаганда здорового способу життя.

          Протягом 2018 року,  на виконання заходів районної  Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, проведена відповідна робота.

          У районі проведено паспортизацію всіх діючих спортивних споруд, збережена мережа фізкультурно-спортивних об’єктів, а саме: на території району діють  13 спортивних залів закладів загальної середньої освіти,  19 спортивних майданчиків, 11 футбольних полів, 1 стадіон. Функціонує майданчик зі штучним покриттям на території районного стадіону «Колос» смт. Семенівка.

          Протягом року проведено 48 спортивно-масових заходів.

          Традиційно  проведено масові спортивні заходи з нагоди відзначення державних та інших свят, а саме: Дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня Молоді, Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України. Проведено святкові заходи з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту.

          З метою патріотичного виховання, визначення фізичної підготовки допризовної молоді проведено районну Спартакіаду допризовної молоді, присвячену пам'яті воїна-афганця С.В.Семенченка.

Наймасовішими спортивно-масовими заходами протягом звітного періоду були: першість  району з футболу, міні-футболу, змагання з волейболу,  участь команди ФК «Дружба» (с. Очеретувате) у розіграші Першості Полтавської області з футболу, районна Спартакіада школярів.

  Протягом навчального року проводилась Спартакіада  школярів з таких видів спорту: волейбол, футбол, настільний теніс, легка атлетика, шахи, шашки. Змагання проходили  у два етапи – шкільні та районні.

 

Переможці районних змагань брали участь у зональних та фінальних змаганнях обласної Спартакіади школярів.

          У розіграші Першості району з футболу брали участь   9 команд. Команда ФК «Дружба» (село Очеретувате) стала переможцем першості Полтавської області з футболу серед команд ліги.

          Протягом 2018 року на проведення заходів районної  Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки виділено  166,9 тис.грн.

 

 

Мережа фізкультурно-спортивних закладів та спортивних споруд

 

Спортивні споруди

Кількість

 

Стадіони, одиниць

1

Спортивні зали площею не менше  162 кв. метрів, одиниць

13

Спортивні майданчики, одиниць

19

Футбольні поля, одиниць

11

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх закладів)

22

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць

              0

 

          Протягом 2018 року у районі реалізовано проект «Реконструкція Семенівського районного стадіону «Колос», як суттєвий фактор зміцнення фізичного здоров’я громадян», на який  використано 888 тис. 846 грн. бюджетних коштів (із них: обласний бюджет – 444 тис. 423 грн., районний бюджет – 300 тис.грн., субвенції сільських рад (Богданівська, Рокитнянська, Криворудська, Наріжанська та Пузирівська) – 100 тис. грн., кошти інших партнерів – 44 тис. 423 грн.).

          У ході проекту здійснено поточний ремонт роздягальні стадіону «Колос», поточний ремонт трибун на стадіоні «Колос», будівництво майданчика для рекреаційних видів спорту та будівництво льодового майданчика (на фото).

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

 

Пріоритетною є робота з багатодітними сім’ями.  Станом на 1 січня 2019 року у Семенівському районі проживало 194 багатодітних сімей, у яких виховувалась 621 дитина.

Протягом 2018 року відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації видано 23 посвідчення батьків багатодітної сім’ї,     49 посвідчень дітей із багатодітних сімей, продовжено термін дії 98 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей із багатодітних сімей.

          Проведено районну акцію «Школярик» для дітей, які йдуть до першого класу, з сімей, батьки яких загинули під час проведення АТО, з багатодітних сімей внутрішньо переміщених осіб, з сімей учасників бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

          Забезпечено проведення  інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій, соціально вразливим сім’ям з дітьми. 

          Проведено інформаційні акції шляхом розповсюдження буклетів, плакатів та брошур щодо гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

          Проводиться робота щодо розроблення, видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному та дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей.

            На перший план виносилося завдання максимального охоплення дітей шкільного віку якісними оздоровчими та відпочинковими послугами.

          У літній оздоровчий період у районі працювали 17 оздоровчих таборів: 1 – позаміський дитячий оздоровчий табір; 16 – пришкільних таборів з денним перебуванням (із них 2 – літні мовні табори).

          Постійно діючою міжвідомчою комісією з організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку здійснювалась перевірка стану готовності дитячих оздоровчих таборів з денним перебуванням до роботи в літній період 2018 року.

          Під час підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району  до оздоровчого сезону 2018 року особлива увага приділялась створенню безпечних умов для перебування у них дітей.

          Для забезпечення якісним харчуванням дітей, які  відпочивали в закладах оздоровлення та відпочинку, було організовано централізоване постачання продуктів харчування, розроблено примірне двотижневе меню для харчування учнів.

          Наймасовішою формою  оздоровлення було оздоровлення учнів у 16 пришкільних таборах з денним перебуванням, яким  охоплено 531 дитину.

Табори працювали при повному забезпеченні педагогічними та медичними працівниками. 

         У всіх таборах забезпечено 2 разове харчування дітей, вартість харчування на 1 дитину складало 30 грн.  Для забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей району у пришкільних таборах із районного бюджету   виділено   120,0 тис.грн.  

         На оплату путівок до дитячих таборів оздоровлення та відпочинку Полтавської області надано субвенцію з обласного бюджету у розмірі 123 тис. 119 грн., співфінансування із районного бюджету - 123 тис. 119 грн. Оболонській сільській раді  надано субвенцію у розмірі 19 тис. 187 грн., співфінансування із місцевого бюджету - 19 тис. 187 грн.

         Протягом літнього періоду  2018 року реалізовано путівок на загальну  суму 283 тис. 176 грн. (141,588 тис.грн. – з обласного бюджету та 141,588 тис.грн. – з районного бюджету)  до дитячих оздоровчих таборів Полтавської області: «Світанок» (с. Наріжжя Семенівського району), «Чайка» (с. Градизьк Глобинського району), «Сонячний» (с. Михайлівка Диканського району), «Антей» (смт. Нові Санжари), «Нові Санжари» (смт. Нові Санжари), «Молода гвардія» (с. Терешки Полтавського району), «Енергетик» (с. Потоки Кременчуцького району). У вищевказаних таборах оздоровлено 73 дитини району.

           Протягом літнього оздоровчого періоду у КДОТ «Світанок»  працювали 2 оздоровчі зміни: І зміна –  з 10 по 30 червня 2018 (відпочило 40 дітей), ІІ зміна – з 10 по 30 липня 2018 (відпочило 40 дітей).  Тривалість змін – 21 день. Вартість путівки – 5,3 тис.грн. Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації реалізовано 49 путівок до КДОТ «Світанок» за кошти районного та обласного бюджетів.

 

         З метою надання безкоштовних путівок до КДОТ «Світанок»  для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, із районного бюджету (субвенція сільських рад) виділено кошти у сумі 100,7 тис.грн. (оздоровлено 19 дітей).

          Протягом оздоровчого сезону 2018 року всього оздоровлено 963 дитини шкільного віку (із 1540), що становить 62,4% від загальної кількості дітей шкільного віку (у 2017 році оздоровлено 44,4%).

          Із 963 оздоровлених дітей -  571 дитина  пільгових категорій району, що становить 64,01% від загальної їх кількості у районі.

           За кошти обласного бюджету  оздоровлено 28 дітей,  у дитячих закладах санаторно-курортного типу - 23 дитини району.

          З метою ознайомлення з історичними місцями, пам’ятками Полтавщини, Семенівщини, екскурсійними поїздками охоплено 308 дітей (14 екскурсій) та походами  416 дітей (9 походів).                                      

          Під час оздоровчого сезону здійснювались узгоджені дії всіх структурних підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та інших організацій, причетних до процесу оздоровлення в напрямку недопущення масових харчових отруєнь,  тяжких  травм,  скоєння  злочинів,   і найголовніше - збереження  життя  дітей.

 

                   Фінансування оздоровчої кампанії

Рік

Сума використаних бюджетних коштів – усього

У тому числі

сума використаних бюджетних коштів

на підготовку закладів до оздоровчої кампанії

з неї  – сума використаних бюджетних коштів

на зміцнення матеріально-технічної бази закладів

сума використаних бюджетних коштів

на проведення оздоровчої кампанії

з неї

сума використаних бюджетних коштів

на оздоровлення дітей

сума використаних бюджетних коштів

на

відпочинок дітей

2018

753,9

167,0

167,0

586,9

466,9

120,0

 

 

Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей району

 

2018

Всього дітей від 7 до 17 років

1540

Забезпечено відпочинковими послугами

531

%

34,4

Забезпечено оздоровчими послугами

432

%

28

Всього оздоровлено

963

%

62,4

% оздоровлення/відпочинок

44,7/55,3

 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Діяльність служби у справах дітей Семенівської райдержадміністрації - органу опіки та піклування -  протягом 2018 року була направлена на реалізацію державної політики щодо захисту законних прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

          Станом на 1 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей Семенівської  райдержадміністрації перебувало 42 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 6 дітей більше у порівнянні з минулорічними показниками, з них - 18 дітей-сиріт, 24 дитини,  позбавленої батьківського піклування.

          За 2018 рік отримали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої  батьківського піклування 10 дітей, з них до сімейних форм виховання влаштовано 6 дітей.  До сімейних форм виховання  всього влаштовано 37 дітей, що становить 92%  від загальної кількості дітей, що перебувають на обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

          На території району функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу, де виховується 10 дітей-вихованців та 7 прийомних сімей, у яких проживає 13 прийомних дітей. На обліку служби перебуває 8 дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, за підставою неналежного виконання батьками батьківських обов’язків щодо дітей.

        З метою захисту законних прав  та інтересів малолітніх дітей,  у 2018 році підготовлено та подано позов до Семенівського районного суду щодо позбавлення батьків їх батьківських прав стосовно 3 дітей.

        Важливою ланкою у  наданні соціальних послуг  є  робота районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціального закладу, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та фінансується з місцевого бюджету. Відповідно штатного розпису, в центрі у 2018 році працювало 12 осіб, у тому числі 8 фахівців із соціальної роботи. Фахівці закріплені за певною територією і проводять соціальну роботу при селищній та сільських радах району. Оплата праці здійснювалася шляхом надання субвенції з селищного та сільських бюджетів районному на виконання заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

        Одним із пріоритетних напрямів діяльності Центру є   соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснення соціальних заходів, спрямованих на вихід із складних життєвих обставин,  створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають у сім'ї,  та повернення до повноцінного життя родини.

         З початку 2018 року до Центру надійшло 131 повідомлення про дитину, сім’ю (особу), яка перебувала у складних життєвих обставинах. Фахівцями із соціальної роботи проведено 128 початкових  оцінок потреб сімей та осіб. На обліку сімей/осіб, які перебували у складних життєвих обставинах, протягом 2018 року перебувало 196 сімей/осіб, у них - 332 дітей (у 2017 році перебувало 236 сімей/осіб, у них -  314 дітей). У 2018 році соціальним супроводом центру було охоплено 73 сімей/осіб, у них - 141 дитина (у 2017 році 98 сімей/осіб, у них - 168 дітей).  Знято з соціального супроводу з позитивним результатом 40 сімей/осіб. У ході супроводу надано 2616 соціальних послуг. Поза соціальним супроводом клієнти Центру отримали 2594 послуги.  

        Крім здійснення соціального супроводу, робота була спрямована на проведення соціально-профілактичної, просвітницької роботи, направленої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді. Проведено 146 групових заходів з різної тематики, якими охоплено 2265 осіб різних категорій.  З метою підготовки до самостійного життя осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, проводилося інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

        Районний ЦСССДМ надавав сім’ям, дітям і молоді, які перебували у складних життєвих обставинах і потребували сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо  переміщеним особам, соціальні послуги з консультування, кризового та екстреного втручання, психологічної підтримки, представництва інтересів, посередництва, соціальної адаптації. Також  забезпечував соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом (на обліку центру перебувало 19 осіб).

 РЦСССДМ здійснював контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини. Протягом 2018 року проведено перевірки у 228 сім’ях району (в 2017 році перевірено 235 сімей). Виявлено 1 випадок нецільового використання батьками коштів.

2018 року Центр сприяв у реалізації прав дітей та осіб на оздоровлення та відпочинок. Надавались послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, учасникам АТО, членам сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників АТО, загиблих воїнів-інтернаціоналістів.

Придбано 1 путівку на відпочинок для учасника АТО  (використано коштів з районного бюджету в сумі  9 тис. 288 грн.) та 3 путівки на санаторно-курортне лікування для  членів сімей загиблих учасників АТО та воїнів-інтернаціоналістів (використано коштів з обласного бюджету в сумі 37 тис. 692 грн.).

 

Культура

 

Установами культури проводилася робота щодо вирішення пріоритетних завдань,  збереження та поліпшення системи культурного забезпечення населення, вдосконалення організаційно-творчої роботи,  впровадження нових форм культурно-дозвілевої  діяльності,  розвиток  аматорського руху, реалізацію завдань, визначених  державною політикою у галузі культури.        Культурно-освітню роботу у районі здійснювали 1 районний Будинок культури, 33 сільських  клубних установи та 24 бібліотечних закладів.

За високу виконавську майстерність, активну пропаганду народного мистецтва у 2018 році, згідно Постанови колегії Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  присвоєно звання «народний аматорський» театральному колективу «Весела сімейка» Очеретуватського сільського будинку культури.

На батьківщині нашого земляка Л.І Глібова,  у селі Веселий Поділ, 8 вересня проведено традиційне обласне свято читців - гумористів «Весела мудрість» (на фото).

Проведено ряд святкових заходів до професійних та державних свят. Одне з них - новорічний марафон "Тріумф" - це свято, яке поєднало в собі цьогорічні досягення сільського  господарства, спортивні перемоги та культурні здобутки (на фото). 

       Одним із найважливіших завдань, як для держави, так і для району, є громадське, патріотичне виховання дітей та молоді. Цьому безпосередньо сприяє ефективна організація дозвілля молоді. З метою створення можливостей для самореалізації та розкриття  творчого потенціалу молоді, проводилося відкриття Новорічної ялинки, святкування Новорічних свят із  залученням талановитих дітей.  

Бібліотечне обслуговування населення району здійснюють 24 бібліотеки. Семенівська центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей  мають комп’ютери та підключені до мережі Інтернет, бібліотека має власний сайт та блог, а також створено сторінку у facebook.              

У 2018 році Семенівською центральною районною бібліотекою  було підписано 37 періодичних видань для дорослих та 23 періодичних видань для дітей.          

 Для покращення обслуговування користувачів бібліотеки проводились акції  «Подаруй бібліотеці книгу», «Подаруй українську книгу воїну АТО» (на фото).    

   

            Значне місце у діяльності  бібліотек  займала участь у  конкурсах. Семенівська   районна бібліотека для дітей   та Калинівська сільська бібліотека брали участь в Обласному  конкурсі - бібліотечні фото - перегони: «Лапи, крила та хвости».  За результатами  ІІ туру    Семенівська районна бібліотека ввійшла у десятку кращих.

Семенівська районна  бібліотека для дітей  та сільські бібліотеки району  брали участь   у  районному та обласному конкурсі «Найкращий читач Полтавщини» в рамках Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2018». 
           До відзначення ювілейних  та пам’ятних дат  бібліотеки влаштовували  книжкові виставки, тематичні перегляди літератури, складали рекомендаційні списки. Бібліотеки працювали над впровадженням інноваційних форм роботи,  це -  диспути, тренінги, майтер-класи, віртуальні мандрівки, слай-подорожі та інше.

  У  районній бібліотеці для дітей організовано куточок сімейного читання  «Сім’я. Книга. Бібліотека».

  При бібліотеці діяло літературне кафе «Рідне слово», де проходили зустрічі з письменниками, поетами, організовувались літературні години, вечори, присвячені творчості наших земляків (на фото).

При Семенівській районній бібліотеці для дітей  діє клуб «Калинка».      Кожного року в бібліотеках проходить  Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Робота  дитячої  музичної школи ведеться згідно плану роботи школи на навчальний рік. Контингент учнів становить 130 учнів: фортепіано - 28 учнів, баян, бандура - 23 учні, хореографія - 36 учнів, скрипка – 9 учнів, по класу духових інструментів – 20, по класу сольного співу - 20.

Юні музиканти приймали активну участь майже в усіх культурно – мистецьких заходах, які проводились у районі, брали участь у 5 обласних конкурсах, де здобули в різних номінаціях 6 призових місць.

                 Семенівським районним  краєзнавчим музеєм проведено 139 екскурсій, на яких побувало 1265 відвідувачів.

Центр надання адміністративних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі функціонує  відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Семенівської райдержадміністрації ( далі - Центр).

Роботу Центру забезпечують 4 працівники (1 керівник та 3 адміністратори), які успішно пройшли навчання та отримали доступ до державних реєстрів. Крім того, облаштоване робоче місце для кадастрового реєстратора відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Центр співпрацює з 9 суб’єктами надання адміністративних послуг, кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр, становить 59.

Центром  постійно проводиться моніторинг надання адміністративних послуг населенню. За  2018 рік надійшло 6303 звернень громадян  про отримання адміністративних послуг, з яких видано 6197 позитивних результатів. Надано понад 1198 консультацій.

У приміщенні Центру було облаштовано дитячий куточок, у якому діти можуть бути зайняті іграми, а батьки в цей час матимуть можливість замовляти адміністративні послуги.

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування, послуги надаються в максимально короткі терміни.

 

                                  Державна реєстрація

 

Основним завданням сектору державної реєстрації райдержадміністрації є забезпечення реалізації на території району державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Сектор забезпечує проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу, а також формування і ведення реєстраційних справ.

Протягом 2018 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію:

130 новостворених суб’єктів підприємницької діяльності (із них 111 фізичних осіб-підприємців, 19 юридичних осіб), що на 8 більше ніж у           2017 р.;

122 суб’єктів підприємницької діяльності, які припинили свою діяльність (із них 104 фізичні особи-підприємці, 18 юридичних осіб), що на 19 менше ніж у 2017 р.

133 суб’єкта підприємницької діяльності провели державну реєстрацію змін до відомостей (37 фізичних осіб-підприємців, 96 юридичних осіб), що на 23 більше ніж у 2017 р.

Таблиця 1

Державна реєстрація юридичних осіб

Юридичні особи

2017

2018

 

Новостворені

13

19

+6

Припинили діяльність

16

18

+2

Проводили зміни

61

96

+35

 

 

Таблиця 2

Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців

Фізичні особи-підприємці

2017

2018

 

Новостворені

119

111

-8

Припинили діяльність

125

104

-21

Проводили зміни

49

37

-12

 

 

Крім того, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надано 74 витяги та 17 інформаційних довідок на суму         7340 грн., що надійшли до Державного бюджету.

Загальна сума адміністративного збору, що надійшла до районного бюджету:

за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 37806 грн., що на 16076 грн. більше ніж у 2017 р.;

за інші платні послуги, пов’язані із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 1660 грн., що на 1550 грн. більше ніж у 2017 р.

За принципом екстериторіальності проводяться реєстраційні дії суб’єктів підприємницької діяльності  із Глобинського (13), Гадяцького (1),     Оржицького (1), Великобагачанського (1), Лубенського (1), Хорольського (7) районів, м. Полтава (3), м. Горішні Плавні (1).

Державним реєстратором забезпечується формування, ведення та зберігання реєстраційних справ у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Для зберігання в архіві справ нерухомого майна Семенівської РДА надійшло 4128 реєстраційних справ від органів державної реєстрації інших районів Полтавської області, що на 316 справ більше ніж 2017 року.

Сектором надаються відповіді на запити щодо надання інформації, адвокатські запити. Постійно проводиться роз’яснювальна та консультативна робота серед громадян, надаються коментарі у місцеві періодичні видання. Також біля кабінету державного реєстратора оформлено інформаційні стенди. Основні питання, які цікавлять громадян,  – перелік документів, що подаються для створення юридичної особи (товариство з обмеженою відповідальністю, фермерське господарство), вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, порядок внесення змін до установчих документів юридичної особи, порядок внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, питання припинення діяльності фізичною особою-підприємцем, алгоритм внесення рішення юридичної особи про припинення, перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав, підстави зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав тощо.

 

Архівний відділ районної державної адміністрації – це структурний підрозділ районної державної адміністрації, який  керується Положенням про архівний відділ, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2018  року № 80 та несе відповідальність за збереження документів, що належать державі.

Національний архівний фонд формується з архівних документів органів державної влади,  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.

Джерелами комплектування архіву є юридичні і фізичні особи, що є утворювачами або власниками документів Національного архівного фонду, що підлягають постійному державному зберіганню в обов’язковому порядку або на підставі угоди.

Основними завданнями архівного відділу, як органу управління, є забезпечення формування Національного архівного фонду, збереженості документів та інших соціально значущих документів, використання архівної інформації, організація документаційного забезпечення управління, а також забезпечення додержання законодавства у сфері архівної справи і діловодства.

Архівним відділом проводиться робота з надання допомоги по упорядкуванню документів постійного терміну зберігання, здійснюється контроль за упорядкуванням документів з особового складу. Надається допомога установам та організаціям, які внесені до списку №1 юридичних осіб, - джерел формування Національного архівного фонду, що передають документи до архівного відділу райдержадміністрації  та списку №2 юридичних осіб, – джерел формування Національного архівного фонду, які не передають документи  до архівного відділу районної державної адміністрації.

У 2018 році закартоновано і прийнято на державне зберігання 710 справ управлінської документації, із них, за період  Незалежності, 200 справ Семенівської селищної виборчої комісії, Семенівської районної виборчої комісії, Оболонської сільської виборчої комісії, фінансового управління Семенівської райдержадміністрації, Богданівської сільської ради, Семенівського районного суду, Худоліївської, Іванівської, Криворудської, Липнягівської, Степанівської сільських рад.

Експертною комісією архівного відділу Семенівської райдержадміністрації розглянуто та схвалено описи справ постійного терміну зберігання Криворудської сільської ради, Семенівської селищної, Семенівської районної, Оболонської сільської виборчих комісій, Липнягівської, Степанівської сільських рад, фінансового управління, Богданівської, Іванівської, Худоліївської сільських рад, Семенівського районного суду Полтавської області  у кількості  787 одиниць зберігання  (та довідковий апарат до описів), описи справ з кадрових питань (особового складу) - 292 одиниць зберігання, акти про вилучення до знищення документів не внесених до НАФ – 1718 одиниць зберігання, номенклатури справ у кількості 241 стаття.

Архівним працівником активно ведеться робота щодо надання послуг (використання інформації документів НАФ): виконання запитів соціально-правового характеру – 74 звернень, тематичних запитів – 19 звернень, особистий прийом громадян – 47 звернень.

На виконання плану заходів на 2018 рік до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, перевірено 5 фондів місцевого самоврядування району у кількості 2175 справ Іванівської, Богданівської, Біляківської, Веселоподільської, Криворудської, Наріжанської сільських рад.

 

 

Питання організаційної роботи. Взаємодія з органами місцевого самоврядування. Робота з персоналом у райдержадміністрації

 

Організаційна робота Семенівської районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Семенівського району), Регламенту Семенівської районної державної адміністрації спрямована на:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

4) забезпечення підготовки, виконання звіту про виконання програм та виконання бюджету району;

5)забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування,  територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

6) реалізацію інших, наданих державою, а також делегованих відповідною радою (Семенівською районною радою) повноважень.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації працюють відповідно до перспективного (річного), квартальних планів роботи Семенівської районної державної адміністрації, що затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації, планів роботи на місяць.

          Протягом 2018 року робота Семенівської районної державної адміністрації спрямовувалась на виконання в районі завдань та заходів, визначених законодавством України, забезпечення реалізації державної політики. Подано до розгляду на сесію Семенівської районної ради 16 (2017 -25)  питань, передбачених планом роботи райдержадміністрації на 2018 рік, із них розглянуто – 12 (2017 -16).  Зокрема, розглянуто питання про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік, за І квартал 2018, І півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік, до Програми підтримки населення Семенівського району для виконання заходів з енергозбереження  на 2017-2020 роки, до Програми економічного і соціального розвитку Семенівського району на 2018 рік.  На сесіях районної ради, за поданням райдержадміністрації, затверджено низку галузевих програм, серед яких Програма  створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Семенівському районі на 2018-2020 роки, районна Програма зайнятості населення на 2018-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку району  на 2019 рік.

          Також у I кварталі 2018 року розглянуто Звіт про стан виконання Програми створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Семенівському районі на 2013-2017 роки, в ІІІ кварталі - про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя  2018 року, у ІV кварталі - про хід виконання районної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2017-2020 роки та інші. За звітний період сесією районної ради перенесено розгляд питання про  внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Семенівського району на 2018 рік, затвердження районної Програми  зайнятості населення на 2018-2020 роки. Знаходяться на розгляді у районній раді питання ходу виконання районної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2017-2020 роки та інші. Знято з розгляду питання про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Семенівського району на 2018 рік.

              Відповідно до затверджених квартальних планів роботи райдержадміністрації у 2018 році відбулося 228  нарад (2017 р. -186), розглянуто 285 питань (2017 р. – 299), з них:

у голови райдержадміністрації – 24 (2017  р.- 24), розглянуто 81 питання (2017 р.- 97), дано 117 доручень (2017 р. – 121), 

у першого заступника голови райдержадміністрації – 51 (2017р. – 62 наради), 

заступника голови райдержадміністрації – 24 (2017 р.-10), керівника апарату – 7 нарад (2017 р. – 11).

У першого заступника голови райдержадміністрації проведено:

семінарів-нарад - 2   (2017 р. – 6), оперативно-розпорядчих нарад – 53   (2017 р. – 96).

У заступника голови райдержадміністрації: нарад – 24 (2017 р.- 10),  оперативно-розпорядчих нарад –  42 (2017 р.-17),  семінарів-нарад - 2 (2017 р.-1), семінарів-практикумів -3 (2017 р.-0).

У керівника апарату райдержадміністрації проведено нарад - 7 (2017 р. – 11), семінарів – 2 (2017 р. – 9), семінарів-нарад – 5 (2017 р. -2), оперативно -розпорядчих нарад – 6 (2017 р. – 7), семінарів-навчань – 1 (2017 р.- 2), семінарів-практикумів –0 (2017 р.- 2).

   Планом роботи райдержадміністрації на 2018 рік передбачалося проведення 12 засідань колегії районної державної адміністрації (2017 р. - 12), де було розглянуто  28 питань (2017 р. – 27), які спрямовувались на організацію виконання Програми економічного і соціального розвитку району, наповнення та ефективне використання бюджету, соціального захисту населення, здійснення виконавчими комітетами  місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади, роботи з персоналом та дотримання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, земельних відносин, ветеринарної медицини, роботи житлово-комунального господарства, галузей освіти, культури, медичних закладів району.  За результатами засідань колегії райдержадміністрації видано 13 розпоряджень голови райдержадміністрації (2017 р. – 12) та дано 28 доручень голови райдержадміністрації (2017 р. – 36).

           Відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації у грудні 2017 року Плану організації в районі щодо контролю за здійсненням виконавчими органами сільських, селищної рад делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2018 рік, районною державною адміністрацією проведено 4 комплексні перевірки ( 2017 рік – 4) здійснення виконавчими комітетами Устимівської, Погребняківської, Пузирівської, Василівської                                                            сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади та 7          цільових перевірок (2017 рік – 7)  здійснення виконавчими комітетами Заїчинської, Наріжанської, Очеретуватської, Біляківської, Горошинської, Жовтневої, Криворудської сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. За результатами цільових та комплексних перевірок складено Акти, які після розгляду  головою райдержадміністрації було направлено до виконавчих комітетів відповідних рад для вжиття заходів щодо усунення недоліків. Із цією метою виконавчими комітетами сільських рад приймалися відповідні рішення та заходи.

             На засіданні колегії районної державної адміністрації 21 березня 2018 року було розглянуто питання: «Про стан виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади за наслідками комплексних та цільових перевірок виконавчих комітетів сільських, селищної рад у 2017 році». За підсумками засідання колегії  голова райдержадміністрації видав відповідне розпорядження від 23 березня 2018 року за №121, яке надіслано до виконавчих комітетів сільських рад з відповідними рекомендаціями. 

             Гранична чисельність працівників апарату, відділів, служб, секторів та структурних підрозділів Семенівської районної державної адміністрації  на кінець звітного періоду становила 77 осіб (2017 рік – 79 осіб), з них:

-         апарат районної державної адміністрації – 23 (фактично - 19 осіб);

-         відділи, служба у справах дітей, сектори районної державної адміністрації – 13 (фактично -10 осіб);

-         відділ агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації – 5 (фактично - 4 особи);

-         сектор культури та туризму районної державної адміністрації – 2 (фактично - 1 особа);

-         відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – 3 (фактично - 3 особи);

-         фінансове управління  районної державної адміністрації – 8 (фактично - 7 осіб);

-          управління соціального захисту населення районної державної адміністрації – 23 (фактично -23 особи).

          Протягом звітного періоду упорядковувалася структура апарату, відділів та структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

                        збільшено чисельність загального відділу апарату  райдержадміністрації        на 1 штатну одиницю (введено до штатного розпису посаду інженера-програміста I категорії та згодом скорочено дану вакантну посаду);

         відділ культури та туризму райдержадміністрації реорганізовано у сектор   культури та туризму райдержадміністрації з граничною чисельністю 2 штатні одиниці;

              зменшено граничну чисельність працівників відділу освіти, молоді та спорту   райдержадміністрації на 1 штатну одиницю за рахунок скорочення вакантної посади головного спеціаліста  відділу і встановлено граничну чисельність  відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  в кількості 3 штатні одиниці.

        Відповідно до вимог чинного законодавства у звітному періоді зменшено граничну чисельність працівників апарату, відділів, секторів, структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2 штатні одиниці..

        За період 2017 та 2018 років чисельність районної державної адміністрації зменшено на 7 штатних одиниць, тобто з 84 штатних працівників райдержадміністрації  до  77.

        На виконання рішення Регіональної ради по роботі з кадрами облдержадміністрації,  з метою системного обліку персоналу, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, заохочення до сумлінного і якісного виконання покладених на державних службовців повноважень, контролю за дотриманням вимог щодо виконання службових обов’язків, правил етичної поведінки державного службовця та спеціальних обмежень у районній державній адміністрації, розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 січня 2018 року  за  №02-к затверджено План роботи з персоналом у районній державній адміністрації  на 2018 рік.

За звітний період проведено 8 нарад                                                            (2017 р. - 8), 1 семінар-нараду (2017 р. - 2), 4 семінари (2017 р. - 2), 2 оперативно-розпорядчі наради (2017 р. - 2) з питань дотримання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, роботи з персоналом. На 6 засіданнях колегії райдержадміністрації (2017 р. - 6) та 7 нарадах у голови райдержадміністрації (2017 р. - 12) розглядалося питання ведення роботи з персоналом, дотримання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства.

На виконання Закону України «Про державну службу» проведено 9 нарад  (2017 р. - 12),  з них 5 (2017 р. -7) з питань управління персоналом, проведення оцінки службової діяльності та 4 (2017 р. – 5) - виконання Закону України «Про запобігання корупції». На 3 тематичних постійно діючих та короткострокових семінарах з актуальних питань державного управління та вивчення законодавства про державну службу в режимі відеоконференції з відповідальними за виконання обов’язків служби управління персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації розглянуто актуальні питання та етичні засади законодавства про державну службу, антикорупційну політику держави, питання проходження державними службовцями електронного декларування.

          2018 року  у райдержадміністрацію за результатами конкурсного відбору призначено 2 особи (2017 р.- 14) категорії «В». На виконання Закону України «Про очищення влади»  районною державною адміністрацією забезпечено організацію проведення 2 перевірок стосовно посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади. Забезпечено дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час обробки персональних даних. У квітні 2018 року в райдержадміністрації проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Участь у Конкурсі взяли 8 державних службовців.

  Протягом року проведено роботу щодо  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації».

  Станом на 31.12.2018 видано розпоряджень голови райдержадміністрації про:

- присвоєння чергових рангів державним службовцям – 2 (2017 р. – 2) за результатами конкурсного відбору;

- переведення – 2 (2017 р. -30);

- стажування – 0 (2017 р. - 0);

- призначення – 2 (2017 - 4);

-  звільнення – 1 (2017 р.- 7);

-  проведення практики – 3 (2017 р.-1).

 До 01.04.2018 на сайті НАЗК розміщено Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік керівництва, керівників відділів, служб, завідувачів секторів, спеціалістів апарату та  структурних підрозділів  райдержадміністрації та звільнених у 2017 та 2018 роках державних службовців.

          За звітний період підготовлено проектів розпоряджень голови райдержадміністрації:

-          з особового складу – 53 (2017 р. -153),

-         про надання щорічних основних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 16 (2017 р. - 71),

-         про надання відпусток без збереження заробітної плати – 0 (2017 р. -16),

-         про відрядження – 35 (2017 р. - 83),

-         про внесення змін до структури райдержадміністрації – 2 (2017 р. - 4),

-         про оголошення конкурсного відбору – 2 (2017 р. - 4),

-         про внесення змін до положень – 9 (2017 р. - 5),

-         про підвищення кваліфікації – 1(2017 р. - 1),

-         про  запобігання корупції - 1 (2017 р. - 1),

-         про дотримання законодавства про державну службу – 3 (2017 р. - 2),

-         про проведення Конкурсу «Кращий державний службовець» - 1, (2017 р. - 2)

-         про склад конкурсної комісії райдержадміністрації – 1(2017 р. - 1),

-         про перейменування – 0 (2017 р. - 0), 

-          розпоряджень про нагородження грамотами, подяками голови райдержадміністрації – 4 (2017 р. - 4),

-         подань про нагородження Почесними грамотами облдержадміністрації – 1 (2017 р. - 3).

 

На виконання статті 17 Закону України «Про державну службу» керівнику  державної служби – керівнику апарату райдержадміністрації протягом звітного періоду підготовлено 212 проектів наказів, у тому числі:

-         з основної діяльності – 1;

-         з особового складу - 44;

-         про надання відпусток по догляду за дитиною та без збереження заробітної плати - 11;

-         про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням - 118;

     -    про короткотермінові відрядження працівників – 36.

          За 2018 рік Грамотами районної державної адміністрації нагороджено 30 осіб (2017 р.- 30) підприємств, установ, організацій Семенівського району, 1 державного службовця райдержадміністрації нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 1 -  Почесною грамотою облдержадміністрації.

 

           З метою активізації роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації, голова райдержадміністрації видав розпорядження  від 02.01.2018 № 01 «Про підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації у 2018 році». За звітний період підвищили кваліфікацію  19 державних службовців (2017 р. – 18), з них за професійними програмами  - 5,  за програмами короткотермінових семінарів – 14 або 24 % від фактично працюючих державних службовців. Взяли участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» – 8 (2017 р.- 12) державних службовців райдержадміністрації.

           Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та  Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у жовтні - листопаді 2018 року в райдержадміністрації проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій «Б» та «В» апарату, відділів, секторів,служб та  структурних підрозділів райдержадміністрації.

           Оцінюванню результатів службової діяльності за 2018 рік підлягало 54         державних службовці, з них категорії «Б» - 25, категорії «В» - 29;

-         апарат, відділи, сектори, служба у справах дітей – 24, з них категорії «Б» - 12, категорії «В» - 12. Результат – «позитивна» оцінка 24 державним службовцям;

-         відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 3, з них категорії «Б» - 1, категорії «В» - 2. Результат – «позитивна» оцінка 3 державним службовцям;

-         сектор культури та туризму райдержадміністрації – 1 - категорії «В». Результат – «позитивна» оцінка 1 державному службовцю;

-         відділ агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та

інфраструктури райдержадміністрації – 4, з них категорії «Б» - 2, категорії «В» - 2. Результат – «позитивна» оцінка 4 державним службовцям;

-         фінансове управління райдержадміністрації – 5, з них категорії «Б» - 2, категорії «В» - 3.  Результат – «відмінна» оцінка  2 державним службовцям категорії «Б» та «позитивна» оцінка 3 державним службовцям, 1 державному службовцю не проведено оцінювання результатів службової діяльності у зв’язку з перебуванням тривалий час на листку непрацездатності;

-         управління соціального захисту населення райдержадміністрації – 17, з них категорії «Б» - 8, категорії «В» - 9. Результат – «позитивна» оцінка 17 державним службовцям.

 

У грудні 2018 року організовано проведення роботи щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців райдержадміністрації на 2019 рік.

 

У районній державній адміністрації на постійному контролі знаходиться питання щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки.

Робота із зверненнями громадян

                Районною державною адміністрацією проводиться  відповідна робота щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян» та  Указу Президента України від 07 лютого  2008  року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

                Роботу постійно діючих телефонних ліній в райдержадміністрації забезпечує перший заступник та заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, керівники  5 відділів та 5 структурних підрозділів райдержадміністрації.

            Головою райдержадміністрації, його першим заступником,  заступником та керівником апарату  райдержадміністрації  щосереди з 17.00 до 18.00 години проводяться «гарячі» телефонні лінії.  За 2018 рік  їх проведено  51, отримано 1 звернення. 

            З метою забезпечення постійного контролю за станом роботи зі зверненнями громадян місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району питання цієї роботи розглядалися   на  трьох засіданнях колегії райдержадміністрації та 13 нарадах у голови райдержадміністрації. За наслідками розгляду видано два розпорядження голови райдержадміністрації та дано   33  доручення.

          Протягом звітного періоду про роботу із зверненнями громадян звітували начальники структурних підрозділів  районної державної адміністрації,   селищний, та сільські голови  (всього – 20).

 У 2018 році здійснені перевірки і надано допомогу з питань додержання законодавства про звернення громадян у 14 сільських, 1 селищній  радах  та 5 структурних  підрозділах райдержадміністрації.     

Порушень законодавства при розгляді звернень громадян та організації особистого прийому громадян у вищезазначених виконкомах, структурних підрозділах  райдержадміністрації не виявлено.

         За звітний період у райдержадміністрації  проведено  2 семінари-наради  з питання вивчення вимог чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.

        На виконання   Указу Президента України від 07.02.2008  №109/2008    «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» проведено  12 засідань  постійно діючої  комісії  з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації.                

         Забезпечено щомісячне проведення  дня контролю (12), у рамках якого здійснювались перевірки стану виконання доручень, щодо  розгляду звернень громадян даних головою райдержадміністрації структурним підрозділам райдержадміністрації.

        Протягом 2018 року у райдержадміністрації зареєстровано 132 звернення громадян     (-17  до 2017 р.), у тому числі 56 звернень, що надійшли поштою (-15 до   2017 р.) та 76 усних, що на 2 менше ніж у 2017 році.

 

Тематика порушених питань у зверненнях громадян.

 

           Тематика

                     Рік

2017

  2018

+ -

до  2017

     Аграрної політики і       

    земельних відносин

 

23

 

15

 

-8

    Соціального  захисту

18

31

+13

    Комунального господарства

 

10

 

20

 

+10

    Сім’ї, дітей та молоді

23

20

-3

   Житлової політики

14

5

-9

   Транспорту і зв’язку

11

12

+1

    Освіти і науки

9

2

-7

   Праця і заробітна плата

 

4

 

5

 

+1

   Охорони здоров’я

4

8

+4

    Інші

33

14

-19

   ВСЬОГО

149

132

-17

 

  На діаграмі  проаналізовано структуру звернень громадян за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком.                   

 

У звітному році збільшилась кількість колективних звернень на 2 (2018-12, 2017 - 10),  у зв’язку з тим, що вони від різних осіб з одного й того ж  питання, були направлені одночасно в різні інстанції.

           Протягом 2018 року до органів влади вищого рівня та засобів масової інформації надійшло 22 звернення або 2,3 % від їх загальної кількості.

 Громадяни направляли свої звернення до:

 

 Назва установи

                               Рік

2017

  2018

+ - до 2017

Адміністрації Президента України

 

3

 

4

 

+1

Кабінету Міністрів України

1

2

+1

Верховної Ради України

-

1

+1

Уповноваженого Президента України з прав дитини

 

1

 

4

 

+3

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю

 

 

-

 

 

1

 

 

+1

Редакції  газет та видавництв

1

1

-

Облдержадміністрації

15

9

-6

 

Всього

 

21

       

     22

 

+1

      

  Повторні звернення до районної державної адміністрації не надходили.

Робота із заявами,  скаргами,  пропозиціями громадян триває постійно.   24 звернення  вирішено позитивно, на   108  надано роз’яснення.  Випадків притягнення до відповідальності посадових осіб, які допускають порушення вимог Закону України  «Про звернення громадян», не було.

        

2018 року до райдержадміністрації надійшло 33 запити на публічну інформацію, що на 1 більше ніж у 2017 році та  182 звернення   на «Урядову гарячу лінію» КБУ «Обласний контактний центр», що на 49 більше до 2017 року (133).          Всі вони розглянуті та направлені відповіді громадянам згідно встановлених законодавством термінів.

До громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги, створеної у районній державній адміністрації, протягом 2018 року звернулося 75 громадян, що на 3 більше ніж у 2017 році. Переважна більшість звернень стосувалася земельних питань та оформлення спадщини.

Відповідно до вимог чинного законодавства, робота із зверненнями громадян у райдержадміністрації забезпечується за всіма напрямками і перебуває під особистим контролем голови райдержадміністрації.

 

Відкритість і доступність діяльності влади

Районна державна адміністрація створює належні умови для вільної та безперешкодної діяльності суб’єктів інформаційних відносин, належного задоволення інформаційних потреб населення району і захисту його конституційних прав на інформацію. Наявна конструктивна співпраця між владою та громадськістю забезпечується відкритістю у діяльності органів влади.

На офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації, окрім висвітлення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, оприлюднюються матеріали, що мають громадсько-суспільний інтерес.

Створено можливості отримання зворотного зв’язку з громадськістю через проведення електронних консультацій, а також громадських обговорень, діяльність профільних робочих груп. При райдержадміністрації діє консультативно-дорадчий орган – громадська рада, яка сприяє поліпшенню зв’язків з громадськістю району та здійснює громадський контроль за діяльністю районної державної адміністрації. Забезпечено співпрацю в реалізації прийнятих нею рекомендацій.

Головою районної державної адміністрації 2018 року проведено 4 робочі зустрічі з Громадською радою при районній державній адміністрації, на яких обговорювалися актуальні питання життєдіяльності району.

Відбувалася особиста комунікація голови районної державної адміністрації з представниками ЗМІ з обговорення питань реформ, децентралізаційних процесів та інших важливих для розвитку району питань.

Прямий зв'язок голови районної державної адміністрації із жителями району забезпечувався через виїзні громадські приймальні, сходи громадян за місцем проживання.

 

Організація роботи з виконання завдань, визначених законодавчими  актами України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій

За  2018 рік  у райдержадміністрацію  надійшло  2632 документи (-178

у порівнянні з відповідним  періодом 2017 року), з них контрольних – 2314

(-309), у тому числі:

-317(+31) актів  Верховної  Ради  України , Кабінету Міністрів України;

-117  розпоряджень  голови   облдержадміністрації, з них    контрольних–97 (+6/+1);

-197 доручень  голови  облдержадміністрації, з них на контролі –223 (-1-24);

-1996  листів, з них на контролі – 1688, (-201/+17), у тому числі:

 з облдержадміністрації –707, на контролі –551 (-89 /-71);

 з департаментів  облдержадміністрації – 607(-71),  на контролі – 433 (39);

 з інших  установ,  організацій – 86 (-61), на контролі – 64 (+21).

 Отримано  5 (-1) депутатських  запитів та звернень.

 За 2018 рік у районній  державній   адміністрації  перебувало  на  контролі 2314 документів, а саме:

            -309(+42)  розпоряджень  голови  обласної  державної адміністрації, з яких 162  виконано, 147 залишаються на контролі;

           - 223 (-14)  доручення  голови  обласної  державної  адміністрації, з яких 197  виконано, 26 залишаються на контролі.

  Районною державною адміністрацією у звітному періоді здійснювався контроль за виконанням 222(-15) документів,   з урахуванням попередніх років.   У тому числі 153 (+25) розпорядження голови облдержадміністрації, 122  (-9) доручення голови облдержадміністрації та його заступників. За термінами інформування надіслано 2298(-405) інформацій.

            За  звітний  період  головою  райдержадміністрації дано 155 (-3) доручень, у тому числі:

  - 92(-29),  даних на   нарадах у голови райдержадміністрації;

  - 25(-12 ) за результатами розгляду питань на засіданнях колегії;

  - 38 (-5) за результатами проведення  Днів контролю 24(+3).

   Рекомендовано до виконання  виконкомам сільських та селищної рад 25(-7) доручень голови райдержадміністрації.

   У дорученнях визначено 127 завдань, із яких  94 виконано, 33 залишається на контролі.

             На контролі (з урахуванням попередніх років) перебуває 71 (+2) розпорядження  голови  райдержадміністрації, знято з контролю 29 (+3).  

             Розглянуто  питань  з виконавчої  дисципліни на нарадах  та засіданнях  дорадчих органів   18( +1). Заслухано  звітів керівників  щодо стану  виконання  нормативно-правових документів  органів  виконавчої  влади  вищого  та місцевого рівнів 29(+2).

             Проведено 9 перевірок   з виконання завдань, визначених законодавчими  актами України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій  у 5 структурних  підрозділах  райдержадміністрації,  3  семінари-навчання.

             Надано методично-консультативну   допомогу Пузирівській, Худоліївській, Заїчинській, Богданівській, Василівській та Біляківській  сільським  радам.

             Здійснено ряд заходів  щодо вивчення  і поширення досвіду  роботи  відділу  агропромислового, економічного  розвитку, торгівлі  та інфраструктури  райдержадміністрації  з питань організації контролю  за виконанням  завдань,  визначених  нормативно-правовими   документами органів  виконавчої  влади  вищого та місцевого рівнів.

Ведення Державного реєстру виборців

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Семенівської районної державної адміністрації проводиться робота, визначена Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голів Полтавської обласної   та Семенівської районної державних адміністрацій, відділу адміністрування Полтавської обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Семенівської районної державної адміністрації.

            Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.07.2009 №361 було встановлено статус приміщення з обмеженим доступом та затверджено перелік осіб, які мають право доступу до цього приміщення (зміни до переліку осіб внесені розпорядженням  голови  від 30.08.2011 № 491, від 21.11.2016 №492, від 24.07.2017 № 275). У 2016 році відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації 15.12.2016 (акт №3) проведено категоріювання  приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців, у якому здійснюється обробка інформації.

         На підставі статті  22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» поновлення персональних даних Реєстру, отримання і обробка відомостей від суб’єктів подання здійснюється щомісячно.

         Суб’єктами подання даних,  відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» є  Семенівський РС УДМС України в Полтавській області, Семенівський РВ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області,   Семенівський районний суд, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної державної адміністрації та 14 виконавчих комітетів сільських та 1 селищна ради.

         За  звітний період було здійснено обробку відомостей бази даних у  відповідності до керівництва користувача АІТС ”ДРВ”, ведення обліку операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру в порядку та формою, що встановлені  Розпорядником  Реєстру (ЦВК).

Порівняльна таблиця  запитів до суб’єктів подань відомостей протягом

2017-2018 рр.

 

Суб’єкти подань

2017

2018

кількість запитів

виборців

кількість запитів

виборців

Семенівський РС УДМС України в Полтавській області

29

167

20

126

Семенівський РВ ДРАЦС ГТУЮ в Полтавській області

-

-

-

-

Сільські (селищна) ради(органи реєстрації)

155

284

111

214

Територіальний центр соціального обслуговування

 

-

-

-

-

Семенівський районний суд

1

1

1

4

Всього

185

452

132

344

 

 

 

20

1

2

2

1

6

4

6

6

12

5

9

3

33

21

1

Семенівськи РС УДМС

Семенівський районний суд

Біляківська с/р

Богданівська с/р

Василівська с/р

Горошинська с/р

Заїчинська с/р

Криворудська  с/р

Наріжанська /р

Оболонська с/р

Очеретуватівська с/р

Погребняківська с/р

Пузирівська с/р

Семенівська селищна рада

Устимівська с/р

Худоліївська с//р

У 2018 році вилучено 2 кратні включення. За цими кратними включеннями здійснювалась перевірка персональних даних через   РС ДМС та органи реєстрації сільських, селищної рад, а також ці дані безпосередньо погоджувалися через інші відділи ведення Державного реєстру виборців. За дорученням розпорядника Реєстру проводилося їх знищення .

Порівняльна таблиця  щодо усунення кратного включення

протягом 2017-2018 рр.

 роки

2017

2018

Кількість записів про виборців

3

2

На виконання доручень Центральної виборчої комісії відділом здійснювалася робота щодо усунення розбіжностей, що містилися у картках  виборців. За 2017 рік таких розбіжностей було 81, а у 2018 році — 79.

Порівняльна таблиця  щодо звернень виборців

протягом 2017-2018 рр.

Вид заяв

2017

2018

Щодо тимчасової зміни місця голосування

-

-

Щодо включення до Реєстру

1

-

Щодо зміни  ідентифікаційних персональних даних

1

-

Щодо зміни виборчої адреси

1

-

Всього

3

0

За 2018 рік начальником відділу ведення Державного реєстру виборців видано 420 наказів, відповідно до яких  до бази даних Реєстру 2810 виборцям було внесено зміни.

Порівняльна таблиця  щодо внесення  змін до Реєстру

протягом 2017-2018 рр.

Вид

2017

2018

Кількість наказів

429

420

Кількість виборців

2666

2810

 

         Позитивним є впровадження змін, внесених Постановою ЦВК від 21 липня 2017 року № 140 щодо можливості формування наказів керівника органу ведення Реєстру в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису(ЕЦП). У 2018  році в електронному вигляді сформовано всі 420 наказів.

Відділ ведення Державного реєстру виборців веде облік виборчих дільниць, які діють на постійній основі, опрацьовує зміни довідника виборчих дільниць на постійній основі, формує та надсилає подання до Центральної виборчої комісії.

Виборчі дільниці Семенівського району

станом на 31.12.2018

Назва виборчих дільниць

Кількість виборчих дільниць

Малі

Середні

Великі

Звичайних виборчих дільниць

43

30

11

2

Спеціальних виборчих дільниць

1

1

0

0

         Відділ ведення Реєстру забезпечив виготовлення списків виборців та іменних запрошень виборців для проведення у 2017 році додаткових виборів депутатів Семенівської селищної ради (24.12.2017), перших виборів депутатів Оболонської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Оболонського сільського голови (24.12.2017), у 2018 році – проміжних виборів депутата Погребняківської сільської ради (25.03.2018).

Вид виборів

Кількість виборців, включених до списків

Додаткові вибори депутатів Семенівської селищної ради 24 грудня 2017 року

3045

Перші вибори депутатів Оболонської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Оболонського сільського голови 24 грудня 2017 року

2133

Проміжні вибори депутата Погребняківської сільської ради Семенівського району 25 березня 2018 року

65

 

Протягом звітного періоду звернень, скарг, заяв громадян, політичних партій щодо неправомірних дій чи  бездіяльності ВВ ДРВ не надходило.

 

Документообіг

в апараті районної державної адміністрації за 2018 рік

    

         В апараті райдержадміністрації впроваджено документування управлінської інформації в електронній формі в системі АСКОД Корпоративний. 

2018 року до райдержадміністрації надійшло 2632 документа,  що на   178  документів  менше, у порівнянні  із    2017 роком (2810).   

Загальний  обсяг вихідної кореспонденції  склав  2391  документ,  що на   760  документів менше ніж 2017 року (3151).

Головою районної державної адміністрації видано  511  розпоряджень.

 

Вид кореспон-

денції

    

                                  рік

2018

             2017

Вхідна

2632

2810

 

Вихідна

2391

3151

 

Розпорядження

 

511

896

 

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області  5  розпоряджень  голови райдержадміністрації.

          Видано    розпоряджень  голови   райдержадміністрації   за    тематикою у 2018  році  у порівнянні  з 2017 роком.      

                                                                               

п/п

Питання

          Рік

+-

2018

2017

1.

Аграрної політики

211

264

-53

2.

Житлово-комунального господарства

8

9

-1

3.

Фінансової політики

51

72

-21

4.

Будівництва, містобудування та архітектури

8

6

+2

5.

Транспорту і зв’язку

4

2

+2

6.

Сім’ї, молоді

12

16

-4

7.

Соціальний захист

16

16

-

8.

Освіти і науки

14

18

-4

9.

Культури

12

10

+2

10.

Охорони здоров’я

3

4

-1

11

Законності, захисту прав і свобод громадян

13

27

-14

12.

Присвоєння рангів

4

1

3

13.

Нагородження

4

4

-

14.

Внутрішньої політики

-

1

-1

15.

Виконання делегованих повноважень

2

2

-

16.

Діяльність відділів і управлінь

 

48

70

-22

17.

Інші (кадрові, відпустки, тощо)

101

374

273

 

ВСЬОГО

511

896

-385

 

         На виконання статті 17 Закону України «Про державну службу» керівником апарату районної державної адміністрації   2018 року видано   212  наказів.

 

         На державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області за 2018 рік подано 5 нормативно-правових актів розпоряджень голови райдержадміністрації (2017 р. – 5). Усі нормативно-правові акти зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства. Відмов у реєстрації не було.

 

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                 В.Федоренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑