Відділ агропромислового, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Версія для друкуВерсія для друку

ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

К. 303-302, вул. Незалежності 44, смт Семенівка, Полтавська область, 38200
тел. (05341) 91

Начальник відділу – ТРОЯНОВА ІННА ВАСИЛІВНА

Години роботи:
Понеділок-четвер 8:00-17:15
П’ятниця 8:00 – 16:00

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює моніторинг соціально-економічного розвитку району;

5) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центру надання адміністративних послуг та його адміністраторів;

6) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, секторів та галузей економіки району, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, враховуючи принципи сталого розвитку;

7) визначає пріоритети економічного і соціального розвитку; розробляє напрями структурно-інвестиційної політики та готує пропозиції керівництву районної державної адміністрації, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, підвищення рівня життя населення;

8) бере участь у розробленні програм економічного, соціального розвитку, інших цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території району;

9)  розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та  програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

10) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

11) здійснює моніторинг ходу реалізації економічних реформ;

12) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

14) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

15) проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

16) сприяє формуванню інфраструктури підтримки підприємництва;

17) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

19) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках  - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

20) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є структурні підрозділи райдержадміністрації;

21) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

23) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

24) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

25) забезпечує захист персональних даних;

26) координує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності;

27) бере участь у проведенні районних нарад, семінарів,  конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, підвищення рівня культури обслуговування населення та координації цієї діяльності;

28) здійснює методичне керівництво економічною роботою в районі, координує діяльність з цих питань структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування з питань методики розроблення програм економічного і соціального розвитку району;

29) бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном та відчужені майна комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району в межах делегованих повноважень;

30) бере участь у підготовці документів для укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що є у спільній власності територіальних громад району;
31) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища та підтримки санітарно – епідемічного благополуччя населення району;

32) сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення на території району;

33) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, галузей транспорту та сфери енергозбереження і вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

34) розробляє і подає голові держадміністрації пропозиції щодо:
проектів програм  реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та сфери енергозбереження;
підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
визначення потреби в енергоносіях, транспортних перевезеннях, послугах поштового зв'язку та телекомунікацій;
забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

35) сприяє розвитку інфраструктури транспорту в районі, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі, а також  розвитку ринку транспортних послуг, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

36) здійснює інші передбачені законом повноваження;

37) здійснює управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

38) управління персоналом державних органів;

39) забезпечення реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством;

40) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

40) вносить Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

41) бере участь у здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

42) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

43) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

44) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що належать до сфери управління Мінагрополітики України;

45) вносить пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

46) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

47) сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

48) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить райдержадміністрації пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

49) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

50) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

51) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

52) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

53) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

54) здійснює аналіз показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

55) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в районі, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

56) координує виконання районних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

57) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції та залученню інвесторів;

58) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

59) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

60) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

61) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

62) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

63) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

64) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

65) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

66) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;

67) розробляє районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон'юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

68) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

69) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

70) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

71) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу.
 

Наверх ↑