Звіти про проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги

Версія для друкуВерсія для друку

 

Про результати проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

                                                                           Семенівської райдержадміністрації
 

             Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної державної адміністрації повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг. Наказом директора територіального центру від 05 квітня 2018 № 10 затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Інформація

про проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу

соціальної послуги догляду вдома

Територіальним центром протягом листопада 2019 року проведено моніторинг надання соціальних послуг. Було 11 виїздів перевірки надання соціальних послуг соціальними робітниками. Згідно анкетування, опитування отримувачів соціальної послуги визначено рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома. Скарг з боку підопічних не було.

          Оцінка якості соціальних послуг проводилася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг. При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома використані показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 Адресність та індивідуальний підхід: (100%) згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.  Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги; складено графік повторного визначення індивідуальних потреб, який виконується згідно вказаних термінів.

 Результативність: (80%) згідно опитування підопічні задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг з боку підопічних не було.   

  Своєчасність: (100%) рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням  ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

         Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

         Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 Доступність та відкритість: (100%) розташування терцентру є вдалим,  зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

         Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

Сектор очікування обладнано місцями для сидіння на 4-5 осіб. При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи .

Зручність: (100%) Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги,  графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома.

Повага до отримувача соціальної послуги: (100%)  під час проведення внутрішнього моніторингу, згідно проведених опитувань  отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

         Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.3 Договору про надання соціальних послуг).

Випадків порушення договору не виявлено.

 Професійність:  (100%) Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізацій.

         Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

         В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

         Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

         Складено графік проведення виробничих нарад, графік проведення навчання та графік проведення атестації соціальних працівників.

         Працівники, що надають  соціальну послугу, забезпечені велосипедами, спецодягом та взуттям.

         Професіоналізм, ефективність підтримки вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів на ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА.  

         При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовані кількісні показники соціальної послуги догляду вдома.

         Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

         Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені.

         Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється 1 раз в рік згідно Методичних рекомендацій.

         Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”. (98%)

 

Інформація

про проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу

соціальної послуги соціальної адаптації

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувалися показники якості послуги соціальної адаптації,  наведені у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації.

 Для вивчення думки щодо якості надання послуги, яка надається відділенням денного перебування, було організовано опитування  отримувачів послуги - членів клубів та слухачів «Університету третього віку». Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. Опитування протягом листопада 2019 року проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом анкетування та інтерв’ювання. В опитуванні взяло участь 87 осіб. Скарг з боку підопічних не було. Здійснюючи перевірку, до уваги бралися документації, плани роботи та особові справи підопічних, журнали проведеної роботи та відвідування факультетів, гуртка і заходів, стан облаштованих кімнат, наявність виставок, стендів з інформацією та фото.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: (100%) згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи                  містять  індивідуальні плани надання  послуги соціальної  адаптації,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.   

Результативність: згідно проведеного опитування,  97% опитаних підопічних задоволені  послугою соціальної адаптації, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  послуги, позитивними змінами у стані  отримувача   послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли  послуга соціальної адаптації не надавалась. Скарг із сторони підопічних не було.

Своєчасність: (100%) рішення про надання  послуги соціальної  адаптації чи відмову у її наданні приймається керівником управління соціального захисту населення протягом 14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем) соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням виду та ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання   послуги соціальної адаптації.

Через 30 днів з дня початку надання послуги соціальної адаптації  соціальним працівником проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача  послуги   здійснюється  один  раз у квартал (за потреби).

 Протягом 3 днів з дня прийняття рішення про надання послуги соціальної адаптації укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 Доступність та відкритість: (100%) розташування терцентру є вдалим, зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик. Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

         При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи .

Зручність: (100%) вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт соціальної адаптації, картка соціальної адаптації. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: (100%) під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкетування) та згідно проведених опитувань, в тому числі і по телефону, отримувачі  послуги соціальної адаптації були задоволені роботою організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, психолога, фахівця із соціальної роботи, соціального працівника.

Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків ( п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Працівники відділення денного перебування володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги».

В особових справах працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг ) Семенівської райдержадміністрації згідно колективного договору  від 25.06.2019 року.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щопонеділка проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Всі звернення про отримання послуги соціальної адаптації  задоволені 100%.

Працівники відділення денного перебування територіального центру у 2019 році підвищення кваліфікації не проходили.

Внутрішня оцінка якості надання послуги соціальної адаптації працівниками  відділення денного перебування здійснювалася шляхом анкетування з визначенням рівня самооцінки. Оцінивши відповіді, комісія визначила, що головною рисою при виконанні їх посадових обов’язків є милосердя, бажання спілкуватися та підтримувати людей похилого віку, сприяти їх активному довголіттю.

Інформація періодично розміщується на сторінках газети «Вісник Семенівщини», «Голос Громади».

За результатами роботи комісії були визначені заходи для покращення стану надання  соціальної послуги, а саме:

продовжувати співпрацю з приватними підприємцями та підприємствами району з метою фінансування екскурсій для членів факультетів «Університету третього віку» та для проведення заходів;

для покращення надання послуг соціальної адаптації практикувати соціальним працівникам інноваційні форми занять: мозковий штурм, віртуальний маршрут, лекція-презентація, історичні пазли.

Засідання комісії оформлялися протоколом 100%. Внутрішня оцінка якості надання  послуги соціальної адаптації визначалася із  застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги соціальної  адаптації відповідають  встановленому рівню – «Добре» (97%).

        

Інформація

про проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу

соціальної послуги денного догляду

           Для проведення внутрішньої оцінки якості надання послуги  денного догляду застосовувалися  показники якості послуги денного догляду,  наведені у додатку 4 Державного стандарту денного догляду.

Для вивчення думки щодо якості надання послуги, яка надається відділенням денного перебування, було організовано опитування отримувачів

послуги. Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги денного догляду. Опитування протягом листопада 2019 року

проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом анкетування та інтерв’ювання. В опитуванні взяло участь 46 осіб. Скарг з боку підопічних не було. Здійснюючи перевірку, до уваги бралися документація, плани роботи та особові справи підопічних, журнали проведеної роботи та відвідування, стан облаштованих кімнат, наявність стендів з інформацією.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги денного догляду застосовувались показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: (100%) згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби у соціальній послузі. Особові справи                  містять  індивідуальні плани надання  послуги денного догляду,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.   

Результативність: згідно проведеного опитування підопічні задоволені  послугою денного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  послуги, позитивними змінами у стані  отримувача   послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли  послуга не надавалась. Скарг із сторони підопічних не було.

Своєчасність: (100%) рішення про надання  послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймається керівником управління соціального захисту населення протягом 14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем) соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням виду та ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання   послуги денного догляду.

Через 30 днів з дня початку надання послуги денного догляду соціальним працівником проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача   послуги   здійснюється  один  раз на півроку (за потреби).

 Протягом 7 днів з дня прийняття рішення про надання послуги денного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: (100%) розташування терцентру є вдалим,  зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик. Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно позитивом для відвідувачів. Приміщення, в яких надається послуга, відповідають санітарним та протипожежним вимогам.

         При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи .

Зручність: (100%) вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів, газетні матеріали та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт денного догляду.  На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: (100%) під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкетування) та згідно проведених опитувань, отримувачі  послуги денного догляду задоволені роботою фахівця з фізичної реабілітації, медичної сестри з лікувальної фізкультури, медичної сестри.

Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків ( п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

 Професійність: Працівники відділення денного перебування володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги».

В особових справах працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Семенівської райдержадміністрації згідно колективного договору  від 25.06.2019 року.

Щороку надавачі соціальної послуги проходять медогляд.

Щопонеділка проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Всі звернення про отримання послуги денного догляду задоволені 100%.

Працівники відділення денного перебування територіального центру у 2019 році підвищення кваліфікації не проходили.

Внутрішня оцінка якості надання послуги денного догляду працівниками  відділення денного перебування здійснювалася шляхом анкетування з визначенням рівня самооцінки. Оцінивши відповіді, комісія визначила, що головною рисою при виконанні їх посадових обов’язків є милосердя, бажання спілкуватися та підтримувати людей похилого віку, сприяти їх активному довголіттю. Інформація щодо організації та порядку надання послуги денного догляду періодично розміщується на сторінках газет «Вісник Семенівщини», «Голос Громади».

За результатами роботи комісії були визначені заходи для покращення стану надання  соціальної послуги.

Засідання комісії оформлялися протоколом 100%. Внутрішня оцінка якості надання  послуги денного догляду визначалася із  застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги денного догляду відповідають  встановленому рівню – «Добре» (97%).

           Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг догляду вдома, соціальної адаптації та денного догляду доведено до відома працівників територіального центру та отримувачів соціальних послуг. Звіт роботи комісії по проведенню моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг направлено управлінню соціального захисту населення Семенівської РДА та висвітлено на вебсайті Семенівської райдержадміністрації.

 

Директор територіального центру                                  Світлана ФЕНІЧ

 

 

Звіт
про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги «догляд вдома»

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської райдержадміністрації. Відповідно наказу начальника управління соціального захисту населення Семенівської РДА № 40 від 30.10.2018 створено комісію з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Семенівської РДА.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги  проводилася протягом листопада 2018 року. Метою зовнішньої оцінки був моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги «догляду вдома» територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА. Для проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги застосовувалися такі показники якості: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувачів соціальної послуги, професійність.
В приміщенні терцентру є інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали, буклети, з якими відвідувачі (або їх законні представники)  можуть ознайомлюватись самостійно. Для вивчення думки щодо якості надання послуги було проведено опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги. В опитуванні взяли участь 87 отримувачів соціальної послуги. Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Проведений аналіз результатів опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання соціальної послуги, показник покращення психологічного та емоційного стану підопічних відділення склав 100% відгуків з числа опитаних. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги (100 %) містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома. Індивідуальні плани надання соціальної послуги, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування укладаються договори відповідно до затвердженої форми з дотриманням вимог. По закінченню строку дії договору, або у разі потреби, договори переглядаються та продовжуються.
Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом, взуттям.
Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків. Скарг із сторони підопічних не було.

Звіт
про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги «соціальна адаптація»

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги  проводилася протягом листопада 2018 року. Метою зовнішньої оцінки був моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги «соціальна адаптація» територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА. Для проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги застосовувалися такі показники якості: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувачів соціальної послуги, професійність.
Приміщення, де надається послуга, розташоване у місці зі зручним транспортним сполученням, біля будівлі є паркувальний майданчик. Кабінети, де надається послуга, відповідають санітарним нормам та протипожежним вимогам чинного законодавства України. В приміщенні терцентру є інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали, буклети, з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. Для вивчення думки щодо якості надання послуги було проведено опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги. В опитуванні взяли участь 64 отримувачі соціальної послуги.
Приміщення і кабінети, де надається послуга, знаходяться на першому поверсі одноповерхової будівлі та відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства України. Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням денного перебування. Проведений аналіз результатів опитування отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання соціальної послуги соціальної адаптації, показник покращення психологічного та емоційного стану підопічних відділення склав 100% відгуків з числа опитаних. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги (100 %) містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги соціальної адаптації. Індивідуальні плани надання соціальної послуги, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування укладаються договори відповідно до затвердженої форми з дотриманням вимог. По закінченню строку дії договору, або у разі потреби, договори переглядаються та продовжуються.
У відділенні денного перебування функціонує «Університет третього віку», який протягом  2018 року відвідувало 60 осіб. Навчання проводилося на 4 факультетах. Всі отримувачі даної послуги задоволені якістю її надання. Побажання про проведення зустрічей з фахівцями різних галузей враховуються при організації даної послуги. Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 97% опитаних підопічних задоволені послугою соціальної адаптації, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів послуги, позитивними змінами у стані отримувача послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуга соціальної адаптації не надавалась. Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків. Скарг із сторони підопічних не було.

Звіт
про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги «денний догляд»

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги «денний догляд» проводилася протягом листопада 2018 року. Метою зовнішньої оцінки був моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги «денний догляд» територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА. Для проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги застосовувалися такі показники якості: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувачів соціальної послуги, професійність.
Приміщення, де надається послуга, розташоване у місці зі зручним транспортним сполученням, біля будівлі є паркувальний майданчик. Кабінети, де надається послуга, відповідають санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства України. вимогам. В приміщенні терцентру є інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали, буклети, з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. Для вивчення думки щодо якості надання послуги було проведено опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги. В опитуванні взяли участь 32 отримувачі соціальної послуги.
Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги, вивчення реального стану соціального обслуговування. Проведений аналіз результатів опитування отримувачів соціальної послуги денного догляду показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання соціальної послуги, показник покращення фізичного та емоційного стану підопічних склав 100% відгуків з числа опитаних. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги (100 %) містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги денного догляду. Індивідуальні плани надання соціальної послуги, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування укладаються договори відповідно до затвердженої форми з дотриманням вимог. По закінченню строку дії договору, або у разі потреби, договори переглядаються та продовжуються.
Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 98% опитаних підопічних задоволені послугою денного догляду, що відображається покращенням фізичного стану отримувачів послуги, позитивними змінами у стані отримувача послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуга не надавалась. Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків. Скарг із сторони підопічних не було.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проводилося опитування та проаналізовані отримані дані. Проаналізувавши результати опитування, комісія з зовнішньої оцінки якості прийшла до висновку, що  опитані позитивно оцінюють роботу надавачів соціальних послуг.
За результатами зовнішнього оцінювання були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг, а саме:
поновити інформаційні стенди щодо надання соціальних послуг згідно Держстандартів;
провести навчальний семінар з соціальними працівниками щодо якості надання соціальних послуг;
оприлюднити інформацію про проведення зовнішньої оцінки якості надання послуг.

Начальник управління соціального захисту
Семенівської РДА                                                                                   Ж.Гіріч

Наверх ↑