Відсутність колдоговору не позбавляє обов'язку проводити коригування середнього заробітку